Drodzy Parafianie!

Informujemy, że od maja przystępujemy do kolejnego etapu remontu naszego kościoła. Po otrzymaniu odpowiednich zezwoleń od  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostaną podjęte dalsze prace konserwatorsko – budowlane w zakrystii kościoła oraz prace związane z wykonaniem izolacji przeciw wilgociowej fundamentów kościoła.

W zakrystii zostaną wykonane prace: naprawy konstrukcyjne pęknięć sklepienia, tynkowanie ścian, położenie nowej posadzki, przeróbka instalacji eklektycznej, doprowadzenie wody do zakrystii, montaż ogrzewania podłogowego.

Po zakończonych pracach remontowych zostaną zamontowane nowe meble.

Natomiast prace na zewnątrz kościoła będą związane wykonaniem izolacji przeciw wilgociowej pionowej kościoła, opaski wokół kościoła.

Ponadto zostaną podjęte prace związane z konserwacją wierzby dachowej na strychu kościoła (wymiana uszkodzonych elementów, impregnacja elementów drewnianych, montaż nowej izolacji na strychu). Ekspertyza techniczna wykazała, że więźby dachowa wymaga natychmiastowej konserwacji.

Koszt prac remontowych wyceniono na ok. 160 tys. złotych. Prace zostaną wykonane przez firmę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia konserwatorskie.

Nadal podejmujemy starania o uzyskanie funduszy wojewódzkich czy ministerialnych na remont naszego zabytkowego kościoła. Mamy nadzieję, że w końcu otrzymamy pomoc z zewnątrz.

O wszelkich postępach będziemy informować za pośrednictwem ogłoszeń parafialnych oraz strony internetowej parafii. Rozliczeniem finansowym inwestycji będzie zajmować się, jak do tej pory Rada Parafialna w porozumieniu z księdzem proboszczem.

Modlitwa oraz ofiara materialna w kopercie złożonej na tacę będą wyrazem naszej troski o Kościół jako wspólnotę wierzących oraz o kościół jako miejsce naszego spotkania z żywym Jezusem

Zwracamy się do parafian o wsparcie finansowe w/w prac. W najbliższym tygodniu zostaną rozprowadzone koperty do Waszych rodzin z informacją o podjętych zadaniach. Prosimy o wyrozumiałość i życzliwość dla osób roznoszących koperty.

Dziękujemy Drogim Parafianom, za zrozumienie podjętej inicjatywy i okazaną życzliwość w podjętych pracach remontowych w parafii.

Ufamy, że z Bożą pomocą i opieką Matki Bożej Rudawskiej wspólnie podołamy zadaniu.

 

Ksiądz proboszcz i Rada Parafialna

 

 

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: