Cmentarz to miejsce święte, na którym spoczywają w grobach szczątki naszych krewnych zmarłych oczekując na zmartwychwstanie. Skłania on każdego człowieka do refleksji nad życiem, a wierzących nad własnym zbawieniem. Jest dobrym zwyczajem, by właśnie na cmentarzu szukać uspokojenia i wytchnienia w zawierusze tego świata, w codzienności pośród przytłaczających nas zajęć. Obowiązkiem wszystkich, którzy tak traktują to wyjątkowe miejsce, jest troska o czystość i estetykę naszego cmentarza. Niech ta troska o cmentarz będzie przejawem naszej wiary i  szacunku dla miejsca świętego, gdzie spoczywają nasi zmarli krewni i przyjaciele.

W sprawach związanych z pochówkiem zmarłych przyjmujemy każdego dnia w zależności od potrzeby, a w sprawach grobów w ramach godzin kancelaryjnych w piątek od g.16.00 – g.18.00 i w sobotę od g. 8.00 – g. 9.00. Informacji  udzielamy  pod numerem tel. 12-283-80-24

Przypominamy o obowiązku odnawiania prawa do grobu: Dysponentów grobów, którzy wnieśli opłatę przed wrześniem 1995 r. Administrator cmentarza nie ma obowiązku szukania osób właściwych do uregulowania opłaty. Brak zgłoszenia zastrzeżenia i niewniesienie opłaty po 20 latach pozbawia osoby roszczeń do przywrócenia prawa do grobu, a miejsce nieopłacone będzie służyć do kolejnego pochówku. Istnieje możliwość rozłożenia należności na raty.

Administrator cmentarza

Stanisław Grzegorczyk

tel.12 257 90 71

kom.602 327 072

mail: biuro@dompozegnanrudawa.pl