chrzestChrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. (KKK 1213)
Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter”, który konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji „charakteru” chrzest nie może być powtórzony. ( KKK 1280)
Każde dziecko przyniesione do chrztu, otrzymuje chrzest w wierze rodziców w imię Jedynego Boga w Trójcy Świętej. Rodzice prosząc o ten sakrament biorą na siebie wielką odpowiedzialność. Ich najważniejszym zadaniem staje się przekazanie wiary swojemu dziecku i wychowanie go w wierze. W tym pomagają im rodzice chrzestni i dziadkowie. Kościół, zgadzając się na chrzest dzieci, zaufał rodzicom i rodzicom chrzestnym, że wypełnią dobrze spoczywające na nich zadanie. Człowiek przez chrzest staje się członkiem wspólnoty Kościoła i dzieckiem Bożym.

Jan Paweł II zapytany kiedyś przez dziennikarza, jakie wydarzenie w jego życiu było najważniejsze, odpowiedział bez zastanowienia – chrzest. Zdziwiony redaktor, chcący usłyszeć coś innego, dopytywał dlaczego akurat chrzest. Ojciec Św. wyjaśnił mu, że przez przyjęcie chrztu stał się dzieckiem Boga.

Jest zobowiązany do życia zgodnego z zasadami Ewangelii i świadczenia o Bogu. Św. Grzegorz z Nazjanzu, tak pisze o zadaniach wynikających z przyjętego chrztu: Przyjąwszy chrzest macie być jak płonące światła przy owym wielkim świetle z nieba i napełnieni Jego promienistą jasnością macie być odblaskiem Trójcy Świętej.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Kandydat:

 • nie może być rodzicem biologicznym dziecka
 • ma ukończone 16 lat
 • przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie)
 • prowadzi życie sakramentalne (Spowiedź, Komunia Święta)
 • żyje w sakramentalnym związku lub jest stanu wolnego
 • jest gotowy pomagać w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
 • przedłożył zaświadczenie proboszcza swojej parafii zamieszkania, że nie ma przeszkód do bycia rodzicem chrzestnym
 • ma dobry kontakt z rodziną dziecka

Chrzest w naszej parafii:

Uroczystego chrztu udzielamy w pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 12.15
Konferencja przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych jest w piątek przed niedzielą chrztu, w kościele po wieczornej Mszy Św.
Zapisu dziecka do chrztu, dokonują rodzice w kancelarii parafialnej, przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym chrztem
Przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • świadectwo ślubu kościelnego, jeśli miał miejsce poza naszą parafią
 • zaświadczenie dla chrzestnych, jeżeli mieszkają poza naszą parafią z powodu ich obecnego zamieszkania
 • należy podać dane chrzestnych: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania
 • należy podać dane rodziców dziecka: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, daty urodzenia
 • należy podać dane dotyczące dziadków dziecka: imię, nazwisko, nazwisko rodowe