“Im więcej dajemy Bogu, tym więcej On sam się daje.

— bł. Elżbieta

Schola dziecięca

Zespół wokalny, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii. Schola lubi śpiewać i chce to robić na chwałę Bożą.

ornament1

Oaza Dzieci Bożych

Wspólnotą młodzieżowa, która formuje dojrzałych i świadomych chrześcijan i służy ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła.

ornament1

Liturgiczna Służba Ołtarza

Wspólnota osób posługujących w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw pozaliturgicznych.

ornament1

Grupa młodzieżowa

Wspólnota aktywnej młodzieży, zapraszamy na spotkania.

ornament1

Krąg Biblijny

Kręgi biblijne to nie tylko grupa osób czytających Pismo Święte. To nie miejsce, gdzie tylko czyta się i rozważa Słowa Boga. To nie tylko poznawanie dziejów historii jak przemawiał i jak działał Bóg.

ornament1

Domowy Kościół

Ruch skierowany do małżeństw sakramentalnych chcących urzeczywistniać soborową wizję rodziny chrześcijańskiej, pełniej realizować swoje małżeńskie powołanie oraz obficiej czerpać łaski płynące z sakramentu małżeństwa.

ornament1

Róże Różańcowe

Róża Różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca.

ornament1

Rada Parafialna

Rada Parafialna stanowi grono osób wspierających duszpasterzy w sprawach duszpasterstwa parafialnego oraz w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii.

ornament1

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Mają za zadanie rozdzielanie Komunii Świętej, gdy udzielanie jej przez kapłanów, czyli Zwyczajnych Szafarzy Eucharystii, nie jest możliwe lub jest bardzo utrudnione.

ornament1