Wreszcie! Po długich tygodniach oczekiwaniach i pracach zakończył się remont plebanii. To pierwszy etap prac. Została pięknie odnowiona północna ściana plebanii. Przystępujemy do renowacji ściany wschodniej plebanii.

Po otrzymaniu odpowiednich pism i pozwoleń na prace remontowo – konserwatorskie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, rozpoczął się w końcu długo oczekiwany remont naszej plebanii. Wygląd zewnętrzny plebanii,szczególnie od strony północnej, straszył swym widokiem. Prace budowlane prowadzi wyspecjalizowana firma z uprawnieniami konserwatorskimi. Pierwszym etapem prac remontowych jest skucie starego tynku, odwilgocenie budynku i położenie…

Nowe meble w zakrystii.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: