Po otrzymaniu odpowiednich pism i pozwoleń na prace remontowo – konserwatorskie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, rozpoczął się w końcu długo oczekiwany remont naszej plebanii. Wygląd zewnętrzny plebanii,szczególnie od strony północnej, straszył swym widokiem.
Prace budowlane prowadzi wyspecjalizowana firma z uprawnieniami konserwatorskimi.
Pierwszym etapem prac remontowych jest skucie starego tynku, odwilgocenie budynku i położenie nowej warstwy tynku.
Będziemy starali się odtworzyć pierwotny wygląd plebanii.

 

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: