RELIKWIE – przedmioty związane z czymś świętym. Najczęściej są to szczątki ciała świętych lub rzeczy z nimi związanych, a także relikwie Męki Pańskiej. Są one szczególnie rozpowszechnione w katolicyzmie i prawosławiu.

 

Relikwie mogą być I, II lub III stopnia. Najważniejsze relikwie to relikwie I stopnia, na przykład krew świętego, jego kości, skóra, włosy, paznokcie.

 

Drugi stopień stanowią przedmioty, którymi posługiwał się dany święty: ubrania, rzeczy osobiste, rzeczy mające bezpośredni kontakt ze świętym – jego szaty, modlitewnik, różaniec i inne przedmioty codziennego użytku.

 

Relikwie trzeciego stopnia powstają przez styczność z relikwią sklasyfikowaną w grupie pierwszej. Mogą to być na przykład rzeczy potarte o część ciała zmarłego świętego lub dotknięte przez samego świętego w trakcie życia.

 

Kościół katolicki starał się ograniczyć handel relikwiami, ustanawiając w 1215 na soborze laterańskim, że ważne są tylko relikwie zatwierdzone przez papieża. Było to spowodowane tym, iż w średniowieczu niekiedy dochodziło do nadużyć. Sprzedawano bowiem fałszywe relikwie. Dalsze uregulowanie spraw związanych z relikwiami nastąpiło na soborze trydenckim.

 

W naszej parafii znajdują się relikwie:

1. Krzyż święty

2. Św. Stanisław biskup, męczennik
Św. Władysława z Gielniowa
Bł. Salomea

3. Św. Jan Paweł II

4. Bł. Władysław Bukowiński

5. Inne

Święci – męczennicy znajdujący się w głównym ołtarzu kościoła:

I tablica:

  1. Dorontini m. 2. Alexsandri m. 3. Argentini m. 4. Filomeni m. 5. Innocentij m. 6. Valentini m. 7. Vincentio m. 8. Saluoris m. 9. Di piu ss. m. ( x4 )

II tablica:

  1. Faultini m. 2. Cypriani m. 3. Eraimi m. 4. Concordij m. 5. Pantaleonis m. 6. Placidi m. 7. Honorati m. 8. Hiacinthi m. 9. Mauri. m. 10. Eutropiae m. 11. Gaudentii m. 12. Paulini m.

III tablica:

  1. Honorij m. 2. Fabij m. 3. Olimpij m. 4. Secundae m.5. Apollonij m. 6. Maximi m. 7. Naboris m. 8. Gaudentaev m. 9. Polycarpi m. 10. Hadriani m. 11. Marcelli m. 12. Eufebij m. 13. Alexandri m. 14. Anaftalij m. 15. Aurelij m. 16. Amantij m. 17 Macalij m. 18. Calsiani m. 19. Defiferij m. 20. Priteniae m.

 

 

6. Św.Józef Bilczewski