Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. (KKK 1536)
Bóg dał kapłanom taką moc, jakiej nie użyczył ani aniołom, ani archaniołom: tym, co mieszkają na ziemi, zlecił, by szafowali tym, co jest w niebie – mówił św. Jan Chryzostom. Bóg bezgranicznie zaufał ludziom. Spośród nich wybrał tych, których sobie upodobał i uczynił z nich swoich kapłanów, aby zastępowali Go na ziemi. Pozwolił im gromadzić wspólnotę Kościoła wokół ołtarza na sprawowaniu Eucharystii. To oni i tylko oni mogą odpuszczać grzechy. To oni i tylko oni mają moc uczynić związek kobiety i mężczyzny sakramentem (małżeństwem). To czego dokonają swą władzą tu na ziemi zostaje przyjęte przez samego Boga w niebie.