MAŁŻEŃSTWO
Bóg jest miłością (1 J 4,8.16) i wszystkich ludzi powołuje do miłości. Święty Jan Paweł II powiedział: człowiek nie może żyć bez prawdziwej miłości! Człowiek, który nie chce kochać lub nie potrafi kochać, męczy się na tym świecie, gdyż sprzeciwia się zamysłowi samego Boga.
Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (KKK 1601)
Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł z natury swej wieczysty i wyłączny. W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności. (KKK 1638)
Wspólnota małżeńska między mężczyzną a kobietą jest znakiem zbawczej miłości Chrystusa i wierności Boga. Z tego względu przysięga małżeńska obowiązuje bezterminowo – aż do śmierci. Sakramentu udzielają sobie nawzajem małżonkowie przyrzekając sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. W ten sposób zwierają przymierze, które jest nierozerwalne i będzie trwać przez całe ich życie. Obecny przy zawarciu małżeństwa kapłan asystuje narzeczonym w imieniu Boga i Kościoła, przyjmuje ich przysięgę i udziela błogosławieństwa Kościoła.
Oblubieńcza i wyłączna miłość małżonków ukierunkowane jest na zrodzenie potomstwa. W momencie, gdy na świat przychodzą dzieci, małżeństwo staje się rodziną. Wówczas, małżonkowie podejmując obowiązki rodzicielskie, powinni również pamiętać o wzajemnych zobowiązaniach, jakie wypływają z przyjętego sakramentu.

Sakrament małżeństwa w naszej parafii:
Trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedślubnego
Należy dostarczyć:
a. świadectwo chrztu – do ślubu kościelnego z parafii, gdzie byliśmy ochrzczeni. Ważne 6 miesięcy. Nie dotyczy to ochrzczonych w parafii, w której spisywany jest protokół przedślubny
b. dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego
c. ostatnie świadectwo szkolne z religii albo indeks katechizacji
d. dowody osobiste
e. dane świadków: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zawód
f. świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich i rozmowy w poradni rodzinnej