Historia domu Zakonnego w  Rudawie

ul. Stanisława Polaczka 27

Ks. Józef Łobczowski – ofiarował grunt pod budowę domu Sióstr.

Ks. Józef Czekaj –był budowniczym domu Sióstr w Rudawie.

31 XII 1951 miało miejsce poświęcenie domu Zakonnego.

25 V 1954 poświęcenia kaplicy pół publicznej dokonał Ks. Proboszcz Marcin Siedlecki.

W  roku 1963 – modlił  się tutaj Kard.K. Wojtyła w czasie wizytacji Parafii.

Po 2 letnim remoncie  1988 w domu rozpoczęła swoją działalność Ochronka do której uczęszczały miejscowe dzieci.

19 VIII 1999r. – dokonano wpisu do ewidencji placówek oświatowych Gminy Zabierzów jako:  Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP.NP.

Po remoncie domu- w 2013r. przeniesiono kaplicę z parteru na I piętro , której pobłogosławienia dokonał Ks. Kanonik Andrzej Badura.

Obecnie mieszkają tutaj 4 Siostry.

W Parafii posługuje siostra zakrystianka.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: