Z początkiem sierpnia, w ramach dyspozycji, siostra Regina Mider i siostra Elżbieta Mróz zostały przeniesione na inne placówki. Siostra Regina udaje się do Spytkowic koło Chabówki a siostra Elżbieta po dwóch latach pobytu w Rudawie powraca do Zabierzowa. Dziękujemy siostrom za posługę w naszej parafii. Dziękujemy za każde dobro, które stało się udziałem naszej wspólnoty parafialnej przez posługę sióstr w Rudawie. A jednocześnie życzy Siostrom błogosławieństwa Bożego na nowych placówkach. Informujemy, że do Domu Sióstr Służebniczek w Rudawie zostały skierowane nowe siostry: siostra Renata Podoluk i siostra Agnieszka Szczerbowska.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: