Parafia Wszystkich Świętych w Rudawie

“Niech nasza dro­ga będzie wspólna.”

Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego,
co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Dzień Świętości Życia – Duchowa Adopcja Dziecka Poczetego 25 marca każdego roku – w uroczystość…

50. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU 26 II – 04 III 2017 NARODOWY KONGRES TRZEŹWOŚCI…

Nabożeństwo czterdziestogodzinne ma bardzo bogatą historię, symbolikę i tradycję. Nawiązuje do przebywania w grobie Jezusa…

Remont Kościoła

Po przerwie związanej z porą roku i złymi warunkami atmosferycznymi, przystąpiliśmy ponownie do remontu kościoła….

Po otrzymaniu pozwolenia, na prace renowacyjne od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, przystąpiliśmy do  remontu…

Rudawa, wrzesień 2016 roku „(…) Stąd od dziewięciu wieków strugą nieustanną Płyną ku rajskim wzgórzom…