Protokół z Zebrania Rady Parafialnej w dniu 21.07.2016 r.

Na początku zebrania, po wspólnej modlitwie, ks. Proboszcz Andrzej Badura przywitał członków Rady Parafialnej.
Na wstępie ks. Proboszcz poruszył kwestię wymienionych witraży okiennych trzy są odnowione i jeden nowy. Następnie została omówiona sprawa muru wokół cmentarza parafialnego i że prace przebiegają w wyznaczonym terminie i w tym roku mur będzie ukończony.
Najważniejszą sprawą na spotkaniu Rady parafialnej było omówienie kwestii remontu ,odnowienia Kościoła w Parafii Rudawa , na spotkanie został zaproszony Pan Dawid Szlachta pracownik firmy :
AC Konserwacja Zabytków
Piotrowski, Kosakowski Spółka Jawna z Krakowa i
przedstawił planowany zakres prac obejmuje następujące działania:

1. Konserwację wątku kamienno-ceglanego w strefie cokołowej (pełna konserwacja estetyczno-techniczna wątku kamiennego).
2. Konserwacja powierzchni ścian tynkarskich (skucie zdegradowanych tynków, oczyszczenie powierzchni, odsolenie, odgrzybienie, wykonanie nowych tynków wapienno- trasowych, wykonanie zacierki barwionej w masie jako warstwy wierzchniej).
3. Konserwacja elementów sztukatorskich (oczyszczenie powierzchni gzymsów, korekta profilu, malowanie powierzchni).
4. Konserwacja wątku ceglanego (usunięcie cementowej fugi, korekta uszkodzeń cegły, scalenie estetyczne powierzchni).
5. Konserwacja elementów drewnianych (pełna konserwacja elementów drewnianych: drzwi, okładzina drewniana z uwzględnieniem procesu odgrzybiania, dezynfekcji, ponownej impregnacji).
6. Wykonanie pełnej dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej.
7. Orientacyjny koszt remontu około 200 tyś złotych.
8.Rozpoczęcie prac wrzesień początek października 2016.
Pan Dawid poinformował że jego firma wystąpi , będzie się starać w imieniu ks. Proboszcza do konserwatora o dofinansowanie do wyżej wymienionych prac.
Po tych obszernych informacjach Pan Dawid pożegnał się z ks. Proboszczem i Radą Parafialną .
Rada Parafialna i ks. Proboszcz przystąpili do omawiania kwestii pozyskania pieniędzy zdając sobie sprawę z tego że dofinansowanie które możemy dostać od konserwatora na pewno nie pokryją kosztów całego remontu kościoła .
Po długich rozmowach , wspólnie ustalono że w drugą Niedziele sierpnia 2016r na kazaniach w parafii Rudawa zostanie odczytany list z prośbą do parafian o pomoc w dofinansowaniu remontu kościał w parafii Rudawa i zostaną wystosowanie listy do parafian .
Ustalono również kwotę 200 zł jaka od rodzin z parafii zostanie poroszona o pomoc w remoncie Kościoła .
Ustalono również że zostanie powołana komisja do liczenia zebranych pieniędzy o parafian .
O następnym terminie spotkania Rady parafialnej zostaniemy poinformowani na kazaniach i stronie internetowej parafii Rudawa.
Po tych ustaleniach ks. Proboszcz podziękował za przybycie członkom Rady Parafialnej i po krótkiej modlitwie pobłogosławił zebranych.

Rudawa 21-07-2016

Protokół sporządził :
Mariusz Koźbiał

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: