W poniedziałek 11 kwietnia 2016 roku odbyło się na plebanii spotkanie Rady Parafialnej. Zostały omówione bieżące sprawy parafii a także czekająca nas Wizyta Kanoniczna Parafii, którą przeprowadzi ks. biskupa Jan Zając. Będzie miała ona miejsce 16, 17, 18 kwietnia 2016 roku.
Została przekazana informacja o najbliższych pracach, które zostaną podjęte w parafii. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim wymianę okien w kościele. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie po rozpatrzeniu prośby wydał pozytywną decyzję odnośnie wymiany okien w kościele. Zostaną zdemontowane witraże i stare okna i założone nowe.
Rada Parafialna podjęła decyzję o rozpoczęciu prac na cmentarzu: renowacja muru cmentarnego i ułożenie nowego chodnika od kaplicy ks. Siedleckiego do kaplicy Tetelowskiej.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: