Wyniki przeprowadzonych analiz przedstawione w raporcie na temat transportu w czasie ŚDM, przygotowany przez prof. Andrzeja Śzaratę, kierownika Zakładu Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej, w oparciu o wyniki warsztatów naukowych, które Komitet Organizacyjny ŚDM zorganizował w dniach 7 – 10.01.2016 w ośrodku Caritas w Zakrzowie, w których wzięło udział 45 studentów i 20 pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej oraz pond 60 zaproszonych gości, którzy reprezentowali wszystkie instytucje odpowiedzialne za transport wskazują na ograniczenia systemu transportu, które będą wydłużać czas podróży pielgrzymów i znacząco utrudnią ich dotarcie na miejsca wydarzeń centralnych i powrót na nocleg.

Jednym z pomysłów mogących ułatwić młodzieży naszej Archidiecezji docieranie na spotkanie z papieżem jest wykorzystanie roweru. W raporcie jest przedstawiona sieć dróg, które można wykorzystać do ruchu rowerowego.

Akcja „Rowerem na ŚDM” to propozycja organizowania autonomicznych grup, które dojeżdżałyby do parafii położonych na obrzeżach Krakowa, gdzie zostawiałyby rowery i na miejsca spotkań z papieżem udawałyby się komunikacją miejską lub na piechotę.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: