Protokół z Zebrania Rady Parafialnej w dniu 21.07.2016 r. Na początku zebrania, po wspólnej modlitwie, ks. Proboszcz Andrzej Badura przywitał członków Rady Parafialnej. Na wstępie ks. Proboszcz poruszył kwestię wymienionych witraży okiennych trzy są odnowione i jeden nowy. Następnie została omówiona sprawa muru wokół cmentarza parafialnego i że prace przebiegają w wyznaczonym terminie i w…

W niedzielę 17 kwietnia 2016 r. o 17.00 na plebanii odbyło się spotkanie Rady parafialnej z Księdzem Biskupem Janem Zającem podczas wizytacji kanonicznej parafii. Biskup Jan w imieniu Kościoła wyraził swą wdzięczność wszystkim członkom Rady za ich pomoc w prowadzeniu parafii i podejmowaniu działań duszpasterskich. Zaznaczył, że Rada jest głosem doradczym Księdza Proboszcza.

W poniedziałek 11 kwietnia 2016 roku odbyło się na plebanii spotkanie Rady Parafialnej. Zostały omówione bieżące sprawy parafii a także czekająca nas Wizyta Kanoniczna Parafii, którą przeprowadzi ks. biskupa Jan Zając. Będzie miała ona miejsce 16, 17, 18 kwietnia 2016 roku. Została przekazana informacja o najbliższych pracach, które zostaną podjęte w parafii. Wśród nich należy…

Rada Parafialna w Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie 20 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie na plebanii Rady Parafialnej. Stara Rada Parafialna została uzupełniona nowymi członkami. Rada dokonała wyboru przewodniczącego, jak i też zastępcy Rady Duszpasterskiej. Jednogłośnie/przez aklamację/ wybrano na przewodniczącego Tomasza Drażniowskiego z  Brzezinki, na zastępcę przewodniczącego  Adama Figurnego z  Pisar. Skład Rady…

Rada Parafialna Sobór Watykański II uczy, że zadaniem kapłanów jest uświadomienie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby respektowali rolę świeckich, korzystali z ich rad i współpracy oraz za zaufaniem powierzali im zadania w służbie Ludu Bożego, przestrzegając zasady pomocniczości, która domaga się, aby kapłani pozostawiali świeckim wykonywanie funkcji…

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: