Protokół z Zebrania Rady Parafialnej w dniu 21.07.2016 r. Na początku zebrania, po wspólnej modlitwie, ks. Proboszcz Andrzej Badura przywitał członków Rady Parafialnej. Na wstępie ks. Proboszcz poruszył kwestię wymienionych…

W niedzielę 17 kwietnia 2016 r. o 17.00 na plebanii odbyło się spotkanie Rady parafialnej z Księdzem Biskupem Janem Zającem podczas wizytacji kanonicznej parafii. Biskup Jan w imieniu Kościoła wyraził swą…

W poniedziałek 11 kwietnia 2016 roku odbyło się na plebanii spotkanie Rady Parafialnej. Zostały omówione bieżące sprawy parafii a także czekająca nas Wizyta Kanoniczna Parafii, którą przeprowadzi ks. biskupa Jan…

Rada Parafialna w Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie 20 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie na plebanii Rady Parafialnej. Stara Rada Parafialna została uzupełniona nowymi członkami. Rada dokonała wyboru…

Rada Parafialna Sobór Watykański II uczy, że zadaniem kapłanów jest uświadomienie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby respektowali rolę świeckich, korzystali z ich…

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: