Ogłoszenia duszpasterskie – 5 niedziela Wielkiego Postu /29.03.2020/

Dzisiaj piąta niedziela Wielkiego Postu, zwana dawniej Pasyjną. Od dzisiejszego dnia aż do Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek zasłaniamy krzyże. Msze Św. jak zwykle w niedzielę. Prosimy o zachowanie ograniczenia do pięciu osób na Mszy Św. w kościele. Zapraszamy osoby, które zamówiły Mszę św. na daną godzinę.

Dzisiaj Msza Św. o godz. 11.00 i Gorzkie Żale o godz. 17.00 będzie transmitowana na parafialnym Facebook-u.  

Od poniedziałku (30 marca br.) Msza Św. wieczorna o godz. 18.00.

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

Codziennie godzinę przed Mszą Św. wieczorną modlimy się o ustanie epidemii. Śpiewamy Suplikacje. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi. Zanim wejdziesz do kościoła sprawdź, ile jest osób. Jeśli chcesz się wyspowiadać, poczekaj na zewnątrz, aż będziesz mógł wejść. Zanim podejdziesz do konfesjonału zrób rachunek sumienia. Przygotuj się duchowo! 

W czwartek (2 kwietnia br.) przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. W godzinie śmierci papieża (godz. 21.37) pomódlmy się za Jego wstawiennictwem o ustanie epidemii.

Za tydzień Niedziela Palmowa która rozpoczyna Wielki Tydzień w Kościele. Droga Krzyżowa w Nielepicach odwołana.

Zachęcamy do odmawiania wspólnego Różańca św. lub Koronki do Miłosierdzia Bożego w rodzinach. Łączmy się razem na modlitwie różańcowej o godz. 20.30.

Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu mieszkańcom Nielepic, Młynki i Kochanowa. Serdeczne Bóg zapłać. Bóg zapłać tym wszystkim, którzy mimo, że korzystali z dyspensy i nie uczestniczyli we Mszy Św. niedzielnej wsparli swoją ofiarą naszą parafię.

Dziękujemy parafianom z Brzezinki za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. W przyszłym tygodniu troskę o nasz Dom Boży polecamy kolejnym rodzinom z Brzezinki od pp. Marona do pp. Chochół ( po obu stronach ulicy).

W kiosku prasą katolicką i w zakrystii „baranki” na stół wielkanocny.

W ostatnim tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej: śp. Leszek Gędłek z Rudawy, śp. Marianna Ciupek z Rudawy. Polecamy jej duszę  miłosierdziu Bożemu: „dobry Jezu, a nasz Panie… ”. 

W związku zaistniałą sytuacją epidemii w kraju informujemy, że ważne informacje odnośnie naszego życia parafialnego będą podawane na stronie internetowej parafii i Facebooku.

Ważne informacje dla parafian.

W związku z najnowszymi zarządzeniami Rady Ministrów, w myśl których w obrzędach religijnych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób (wyjąwszy posługujących) podjęliśmy decyzję, że we Mszach Świętych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zamówiły daną intencję mszalną (ich liczba również nie może przekroczyć 5 osób). Dotyczy to również naszego uczestnictwa w pogrzebie. Czytaj tutaj

Informujemy, iż od dnia 26  marca na profilu Facebook parafii Wszystkich Świętych w Rudawie  odbywać się będą następujące transmisje:

W dni powszednie codziennie Msze Św. o godz. 18.00

W piątek Doga Krzyżowa po Mszy Św. o godz. 18.00

W niedziele Msze Św. o godz. 11.00 oraz Gorzkie Żale o godz. 17.00

Z sakramentu pokuty i pojednania będzie można skorzystać każdego dnia w godz. 17.00 do 18.00 w kościele (ewentualnie w kancelarii) z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i odpowiedniej odległości penitenta od spowiednika a zarazem zapewnieniem pełnej dyskrecji należnej temu sakramentowi. Aby przyjąć Komunię duchową potrzebny jest stan łaski uświęcającej.

Kancelaria w czasie kwarantanny dostępna tylko i wyłącznie w sprawach pilnych (szczególnie formalności związane z pogrzebem). We wszelkich innych (np. przełożenie terminów ślubów, chrztów, zamawianie intencji Mszy Świętych, inne pytania) zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 122838024.

Informujemy, że nie będzie odwiedzin chorych przed świętami w domach. Jednakże na wyraźną prośbę parafianina możemy przyjść z posługą sakramentalną. Czytaj punt 8. dekretu. https://diecezja.pl/aktualnosci/dekret-w-sprawie-zalecen-na-czas-stanu-epidemii/ . Prosimy o kontakt telefoniczny 122838024. Pamiętajmy, że kapłan mający kontakt z ludźmi może bez własnej wiedzy być nosicielem wirusa i przy okazji wizyty narazić na zarażenie osoby starsze. W przypadku zagrożenia życia kapłani są gotowi do spełniani posługi sakramentalnej o każdej porze dnia i nocy.

DEKRET W SPRAWIE ZALECEŃ NA CZAS STANU EPIDEMII

Uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy państwowe oraz kościelne wprowadzam z dniem 29 marca 2020 r. na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

 1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza,  że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby wierni trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia a także modlitwę Liturgią Godzin.
 2. Zgodnie z przepisami państwowymi od dnia 25 marca br. w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Na drzwiach kościołów należy umieścić stosowną informację i przekazać ją wiernym także innymi kanałami komunikacyjnymi. Jeśli pojawią się w następnych dniach kolejne obostrzenia wynikające z prawa państwowego, należy się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.
 3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu oraz celebrans, nawet jeśli nie jest mieszkańcem domu.
 4. W Mszach świętych pogrzebowych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc celebransa, ministranta i pracowników firmy pogrzebowej.
 5. Przypominam, że w czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę.
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. kropielnice kościelne należy opróżnić.

 1. W przypadku koncelebry wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.
 2. Polecam, aby kościoły pozostawały w ciągu dnia otwarte, tak aby możliwa była indywidualna modlitwa z zachowaniem wszystkich ograniczeń wynikających z prawa państwowego i kościelnego. Niech duszpasterze troszczą się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.
 3. Podtrzymuję polecenie, aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, w szczególności tych, którzy o to proszą.
 4. Księży proszę, aby w tym wyjątkowym czasie do posługi nie angażować nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z troski o nich i ich najbliższych.
 5. Szczegóły dotyczące sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oraz spraw związanych z rozdzielaniem Komunii świętej zostały przekazane księżom w dokumencie z dnia 23 marca 2020 r., nr 826/2020. Pozostają one w mocy z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualnych przepisów państwowych, w szczególności dotyczących liczby uczestników zgromadzenia religijnego.
 6. Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r. w Niedzielę Palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz świątyni. W Katedrze należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, natomiast w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach odpowiedzialni duszpasterze niech roztropnie rozstrzygną, którą formę celebracji wybrać z wyłączeniem pierwszej.
 7. Wskazania dotyczące przebiegu Świętego Triduum Paschalnego zostaną wydane w najbliższych dniach.
 8. Dekret niniejszy obowiązuje do odwołania.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: