Dziś – czwarta niedziela Wielkiego Postu tzw. „Laetare”. W tradycji rzymskiej jest to „Niedziela Róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami, a Papież złotą różę ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Po południu Gorzkie Żale o godz. 17.00.

Wielki Post w tym roku jest czasem szczególnym i wyjątkowym. Zagrożenie epidemią jest znakiem dla świata, Kościoła i dla nas wierzących. Bóg upomina się o naszą modlitwę, posty, umartwienia oraz jałmużnę. Nadzwyczajna sytuacja zmusza, nie tylko wierzących, do pogłębionego przeżywania tego świętego czasu przygotowania do Świąt Paschalnych. Niech będzie okazją do szczególnej modlitwy  w naszych rodzinach na różańcu o godz. 20.30. Dołączmy do tych rodzin, które klękają w całej ojczyźnie na różańcu, aby uprosić łaskę zachowania od epidemii koronawirusa.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach oraz o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.

W liturgii Kościoła:

Środa – uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia. Można podjąć tego dnia duchową adopcję. Polega ona na tym, że przyjmuje się w modlitewną opiekę jedno dziecko, któremu grozi śmierć w łonie matki. Imię tego dziecka jest znane jedynie samemu Bogu. Modlitwą ogarniamy nie tylko poczęte dziecko, ale również jego rodziców, aby przyjęli je z miłością i dobrze wychowali. Zobowiązanie do takiej modlitwy podejmowane jest przez konkretną osobę na dziewięć miesięcy, a więc na czas przebywania dziecka w łonie matki od chwili poczęcia do urodzenia. Zachęcamy do podjęcia duchowej adopcji w środę podczas Mszy św. o godz. 17.00. Czytaj tutaj

Przypominamy, że codziennie pół godziny przed Mszą Św. wieczorną modlimy się o ustanie epidemii. Śpiewamy Suplikacje. Jest to czas do prywatnej adoracji Pana Jezusa oraz sposobność do spowiedzi.

W nawiązaniu do zaleceń władz i służb sanitarnych zawieszamy do odwołania wszystkie spotkania grup i wspólnot parafialnych w najbliższym czasie. Nie będą organizowane spotkania dla kandydatów do bierzmowania i dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św.

W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy( godz. 16.30).

W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej po Mszy Św. o 17.00.

Z soboty na niedzielę zamiana czasu w Polsce. Przesuwamy nasze zegarki z godziny drugiej na trzecią.

Modlitwa Żywego Różańca:

Środa – Róża Zwiastowania Pańskiego

Czwartek  – Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu mieszkańcom Rudawy – Zamek: ul. Akacjowa,  ul. Krótka, ul. Stroma, ul. Zamkowa, ul. Polaczka oraz mieszkańcom Brzezinki. Wszystkim ofiarodawcom składamy staropolskie Bóg zapłać.

Dziękujemy parafianom z Brzezinki za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. W przyszłym tygodniu troskę o nasz Dom Boży polecamy kolejnym rodzinom z Brzezinki od p. Artura Krawczyka (ul. Krakowska) do   p. Moniki Czajowskiej (ul. Słoneczna).

Prasa katolicka: Od dzisiaj Gość Niedzielny tylko w wydaniu elektronicznym ( za darmo). Warto skorzystać z tej okazji. Źródło – Dzień Świętości Życia. Dla dzieci: Mały Gość, Dominik, Ola i Jaś.

W kiosku z prasą katolicką do nabycia „baranki na stół wielkanocny”.

Wszystkim solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy obfitości łask, zdrowia i opieki świętych patronów na co dzień.

W ostatnim tygodniu odeszła z naszej wspólnoty parafialnej: śp. Maria Wójtowicz z Kochanowa. . Polecamy jej duszę  miłosierdziu Bożemu: „dobry Jezu, a nasz Panie… ”. 

ABP MAREK JĘDRASZEWSKI APELUJE O POZOSTANIE W DOMACH

Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

  1. Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.
  2. Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
  3. Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.
  4. Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.
  5. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.
  6. Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.
  7. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
  8. Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.
  9. Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Wytyczne dla duszpasterzy i wiernych w czasie koronawirusa

18 marca 2020 | 05:00 | lk, KWPZM | Warszawa Ⓒ Ⓟ

Sample

Zachowywanie odległości, nieorganizowanie mszy w małych salkach, dystrybuowanie wody święconej w zamkniętych butelkach, wyposażenie kościołów i zakrystii w środki dezynfekujące – to tylko niektóre z wytycznych dla duszpasterzy dotyczących opieki nad wiernymi w czasie zagrożenia epidemicznego. Publikuje je na swoich stronach Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

Wytyczne dla duszpasterzy dotyczące opieki nad wiernymi w czasie zagrożenia epidemicznego

W zawiązku z zaistniałym zagrożeniem w kościołach zakonnych obowiązują następujące zasady

1. W celu zachowania normy dot. obecności max. 50 osób w kościele należy wyznaczyć osoby regulujące napływ ludzi do świątyni;
2. Uwzględniajmy zasadę by ludzie zachowywali właściwą odległość między sobą. Nie zaleca się więc organizowania Mszy św. w małych salkach przykościelnych;
3. Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny;
4. Zakrystie, kościoły i kaplice należy wyposażyć w środki dezynfekujące, wodę, mydło płynne, jednorazowe ręczniki;
5. Na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne i dezynfekować po każdym penitencie;
6. W miarę możliwości zapewnić alternatywne miejsca do spowiedzi poza konfesjonałem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
7. Kropielnice należy opróżnić z wody święconej, umyć i zdezynfekować;
8. Wodę święconą można dystrybuować tylko w zamkniętych butelkach;
9. Kilka razy dziennie, zwłaszcza po nabożeństwach należy zdezynfekować wszystkie klamki w kościołach, kaplicach, ośrodkach duszpasterskich, kancelariach i innych miejscach nawiedzanych przez wiernych;
10. Należy rozważyć odwołanie rekolekcji wielkopostnych;
11. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęca się do śpiewania w naszych kościołach suplikacji «Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie.»”.
12. Należy skierować do wiernych czytelny komunikat o zasadach obowiązujących w tym szczególnym okresie w naszych kościołach. Propozycja takiego komunikatu poniżej

Komunikat dla wiernych (propozycja)

W związku z zagrożeniem epidemicznym w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych, w kościołach obowiązują następujące zasady:

1. w świątyni, również podczas nabożeństw i Mszy św. jednorazowo może przebywać nie więcej niż 50 osób;
2. przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego w obecnej sytuacji zachęcamy; w tym celu należy wyciągnąć przed siebie dwie dłonie ułożone jedna na drugiej i spożyć Ciało Pańskie przed kapłanem, osoby przyjmujące Komunię św. na rękę powinny podchodzić jako pierwsze a dopiero po nich, ci którzy chcą przyjąć Eucharystię do ust;
3. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk;
4. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego;
5. należy powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie;
6. rezygnujemy z korzystania z kropielnic z wodą święconą;
7. przy wejściach do kościoła znajdują się środki dezynfekujące, z których należy korzystać przy wchodzeniu i opuszczaniu świątyni;
8. w kolejkach do spowiedzi, w czasie i po liturgii należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m;
9. niektóre spotkania duszpasterskie mogą zostać odwołane.

Biskupi diecezjalni ogłosili dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Osoby, które z niej korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Kapłani w dalszym ciągu w koniecznych przypadkach będą służyć osobom chorym i potrzebującym, z zachowaniem przepisów stanu zagrożenia epidemicznego

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach oraz o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: