Druga niedziela Wielkanocna – Święto Miłosierdzia Bożego /03.04.2016/

  Dzisiaj w Kościele przeżywamy Święto Miłosierdzia Bożego. ” … nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. (…) Niech to przesłanie rozchodzi się (…) na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. (…) Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, (…) z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”/św. Jan Paweł II Kraków- Łagiewniki 2002/.
Po każdej mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. O godzinie 17.3o nabożeństwo eucharystyczne połączone z Aktem Zawierzenia Świata Miłosierdziu Bożemu. Taca dzisiejsza przeznaczona na cele inwestycyjne w parafii.
W liturgii Kościoła:
Poniedziałek – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego a zarazem Dzień Świętości Życia.
8 grudnia 2015 roku Ojciec Święty Franciszek rozpoczął w Kościele Rok Miłosierdzia przez uroczyste otwarcie świętych drzwi. Zaprosił katolików całego świata do przejścia przez bramę miłosierdzia i podjęcia konkretnych uczynków miłosierdzia. Obrona życia ludzkiego jest pięknym uczynkiem miłosierdzia.
Na mszy świętej wieczornej Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Kartki z deklaracją przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka na bocznym ołtarzu. Prosimy o przyniesienie świec. Zapraszamy wszystkie Róże Różańcowe do wspólnej modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych.
W tym dniu wieczorem nasza parafia udaje się na czuwanie modlitewne do Krakowa – Łagiewnik /kaplica Wieczystej Adoracji w Bazylice Miłosierdzia Bożego/. Wyjazd o godzinie 20.oo. Trwają jeszcze zapisy na wyjazd.
Czwartek – I czwartek miesiąca. Godzina święta po wieczornej mszy św. Do adoracji Najświętszego Sakramentu zapraszamy Honorową Straż Serca Pana Jezusa, Krąg Biblijny. W Nielepicach msza św. o 15.15.
  Modlitwa Żywego Różańca:
Piątek – Róża NMP Niepokalanie Poczętej
Sobota – Róża św. Józefa
Katecheza dla młodzieży gimnazjalnej: poniedziałek – klasa I gimnazjum, wtorek – klasa II gimnazjum. Spotkanie rozpoczyna się Eucharystią o 18.oo. Spotkanie i próba dla młodzieży bierzmowanej /klasa III/ w poniedziałek i czwartek o godzinie 16.45. Obecność obowiązkowa.
Informujemy, że w Poniedziałek Wielkanocy zebraliśmy na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie 4.4oo zł. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
Od 1 kwietnia br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Wnioski będą przyjmowane w kilku miejscach, w tym w Rudawie w Remizie OSP w dniu 8 kwietnia oraz Nielepicach w Szkole Podstawowej w dniu 7 kwietnia. Więcej informacji na stronie Gminy Zabierzów.
Dziękujemy parafianom z Pisar za posprzątanie kościoła na święta Wielkanocne. W przyszłym tygodniu troskę o nasz Dom Boży polecamy kolejnym rodzinom z Pisar od p. Trzaski do pp. Przybylskich.

Informujemy, że p. Stanisławie Pietruszka z Rudawy z racji wieku i braku zdrowia zrezygnowała z posługi opiekunki charytatywnej w parafii. Dziękujemy jej za długoletnią posługę opiekunki w parafii. Nową opiekunką charytatywną została p. Maria Nowakowska, do której proszę zgłaszać chorych, których odwiedzamy w I soboty miesiąca /tel.12/2838207/.

Prasa katolicka: W dzisiejszym Gościu niedzielnym płyta CD z koronką do Miłosierdzia Bożego, Niedziela – artykuł: Dramat chrześcijan i milczenie świata, Źródło – numer specjalny o Miłosierdziu Bożym, Ola i Jaś  Mały Gość

  Z życia parafii: Nadmieniamy, że w dniach 16, 17 i 18 kwietnia br. nasza parafia przeżywać będzie wizytację kanoniczną, która odbywa się co pięć lat. Gościć będziemy Ks. Bpa Jana Zająca, którego powitamy w drzwiach naszej świątyni w sobotę 16 kwietnia na wieczornej mszy św. Biskup przybywa do parafii, aby zapoznać się z całością działań duszpasterskich. Stara się także poznać jej kondycję materialną. Sprawdza również, jak zostały wypełnione wnioski i zalecenia z ostatniej wizytacji biskupiej. Ostatni raz przeżywaliśmy wizytację w 2009 r. Przybył wtedy do nas ks. bp Józef Guzek.
Tegoroczna wizytacja została poprzedzona odpowiednim przygotowaniem. Najpierw przybyli przedstawiciele poszczególnych wydziałów Kurii Diecezjalnej, którzy podsumowali duszpasterstwo, sprawy ekonomiczne oraz budowlane w parafii. Za tydzień podamy program wizytacji i więcej informacji na temat tego wydarzenia w parafii.
Zapraszamy parafian do modlitwy o dobre owoce biskupiej wizyty, a podczas jej trwania gromadźmy się jak najliczniej w naszej świątyni i na spotkaniach jako jedna wielka rodzina parafialna, abyśmy z odnowioną wiarą budowali Kościół Trzeciego Tysiąclecia

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: