Święty Kościoła Katolickiego, Biskup Sewilli, wybitny naukowiec i autor niezliczonych dzieł to tylko niektóre z atrybutów św. Izydora, patrona Internetu, Internautów, Informatyków i Programistów

Dzieło Izydora jest tym bardziej imponujące, że pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką, która obejmowała niemal encyklopedyczny zakres wiedzy. Św. Izydor jak się uważa, stworzył pierwszą w dziejach bazę danych. Przemawia za tym, ich zdaniem, najbardziej znane dzieło świętego – Etymologiarum libri XX seu Origines – uporządkowany zbiór wiadomości z różnych dziedzin wiedzy i życia oraz umiejętności praktycznych, ułożony podobnie, jak współczesne bazy danych.Należy wspomnieć, że pośród jego dzieł znajdują się takie jak: Dwadzieścia ksiąg pochodzeń czyli Etymologii; O różnicach zachodzących między słowami; Historia Gotów, Wandalów i Swewów; O imionach w Starym Testamencie i Ewangelii; Wstępy do ksiąg Starego Testamentu i Nowego Testamentu; O wierze katolickiej przeciwko Żydom; Reguła mnichów itd.

Pisywał także epigramy.

Izydorowi  zawdzięczamy Kronikę, doprowadzającą do r. 624, oraz trzecią, po Hieronimowej i Gennadiuszowej, historię literatury starochrześcijańskiej, pt. O sławnych mężach. Izydor był ponadto autorem wielu kanonów synodalnych oraz dziełka O obowiązkach kościelnych.

To właśnie ten niezwykły dorobek naukowy stał się powodem, dla którego w 1997 roku Papieska Rada do Spraw Środków Społecznego Przekazu ustanowiła św. Izydora z Sewilli patronem Internetu, Internautów, Informatyków i Programistów.

Sentencje z dzieł Świętego Izydora:

„Ucz się, jak gdybyś miał żyć wiecznie, żyj – jak gdybyś miał umrzeć jutro”.

„Na początku słuchaj. Zabieraj głos jako ostatni. Ostatnie słowo jest więcej warte niż pierwsze.”

„Prawda jest wyższa nad prawdziwym, bowiem prawdziwe wywodzi się z prawdy”.

„Nauczania powinny się odznaczać poprawnością, prostotą, otwartością, powagą i skromnością, dalej: taktem i wdziękiem. Do każdego trzeba przemawiać indywidualnie, w zależności od jego stanu i poziomu moralnego. A więc kaznodzieja powinien wprzód przemyśleć, co ma mówić, do kogo, kiedy i w jaki sposób.”

 

Źródło: Deon.pl , Niedziela.pl, Wikipedia.org

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: