Rudawa, wrzesień 2016 roku

„(…) Stąd od dziewięciu wieków strugą nieustanną

Płyną ku rajskim wzgórzom modlitwy i żale.

Wszystko co duszę cieszy i co serce pali (…)”

 

Drodzy Parafianie,

Nasza parafia może poszczycić się wielowiekową tradycją, należy do grona najstarszych parafii w Polsce. Już od ponad dziewięciu wieków wspólnota chrześcijańska gromadzi się, by wielbić Boga w Rudawie. Jest to powód do chluby i dumy, a zarazem wielka odpowiedzialność za przekazanie dziedzictwa przodków następnym pokoleniom.

 

Kościół parafialny, w którym wspólnie się modlimy powstał w średniowieczu, jego wygląd na przestrzeni wieków ulegał zmianie, poddawany był on wielokrotnie przebudowom, adaptacjom oraz renowacjom.

Stanowimy więc część łańcucha pokoleń, zobowiązani jesteśmy do wdzięczności tym, którzy byli przed nami, lecz mamy świadomość odpowiedzialność za to, by przyszłe pokolenia również posiadały najcenniejszy dar, jakim jest wiara oraz płynące od Boga orędzie Ewangelii.

Nasza odpowiedzialność odnosi się również do wymiaru materialnego – dziś na nas spoczywa powinność zatroszczenia się o kościół, w którym gromadzi się nasza wspólnota, powinność tym bardziej nagląca, że stan budowli w ostatnim czasie się pogorszył, a w niedługim czasie może zagrozić bezpieczeństwu.

 

Ekspertyza techniczna wykazała, że tynk zewnętrzny naszego kościoła jest w bardzo złym stanie technicznym, w wielu miejscach kruszy się i odpada – jest to niebezpieczny symptom, który świadczy o pogarszającym się stanie murów kościelnych, a zarazem sygnał do podjęcia pilnych działań, które zahamują postępujący proces niszczenia.

Zakres prac będzie obejmował usunięcie starego tynku, osuszenie ścian oraz położenie nowego tynku, który pozwoli na „oddychanie” ścian. Prace będą podzielone na etapy, odpowiadające poszczególnym ścianom: południowej, wschodniej i północnej.

 

Pomimo wielu starań poczynionych u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie dotychczas nie udało się pozyskać funduszy, które pozwoliłyby choć w części na pokrycie kosztów niezbędnych prac. Koszt prac remontowych wyceniono na ok. 220 tys. zł. Pomimo dotychczasowych niepowodzeń, nadal będziemy podejmować starania o fundusze przeznaczone na remont zabytków z innych źródeł (wojewódzkich czy ministerialnych).

 

Ośmielamy się więc zwrócić do Was, Drodzy Parafianie z pokorną prośbą o włączenie się w to dzieło. Ze względu na to, że nasza świątynia jest cennym zabytkiem wszelkie prace muszą być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę z uprawnieniami do przeprowadzania robót konserwatorskich. Będziemy więc potrzebowali dwojakiego wsparcia: przede wszystkim modlitewnego oraz materialnego.

 

W pierwszej kolejności będziemy chcieli odnowić naszą świątynię od zewnątrz, a w dalszej perspektywie, w miarę możliwości również od wewnątrz.

O wszelkich postępach będziecie informowani za pośrednictwem ogłoszeń parafialnych oraz strony internetowej parafii.

Rozliczeniem finansowym inwestycji będzie zajmować się Rada Parafialna w porozumieniu z księdzem proboszczem.

 

Ofiara modlitewna oraz ofiara materialna w kopercie złożonej na tacę będą znakiem łączności ze Wspólnotą Parafialną oraz wyrazem naszej troski o Kościół jako wspólnotę wierzących oraz o kościół jako miejsce naszego spotkania z żywym Jezusem.

Ufamy, że z Bożą pomocą i opieką Matki Bożej Rudawskiej wspólnie podołamy zadaniu.

Ksiądz proboszcz i Rada Parafialna

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: