Wreszcie! Po długich tygodniach oczekiwaniach i pracach zakończył się remont plebanii. To pierwszy etap prac. Została pięknie odnowiona północna ściana plebanii. Przystępujemy do renowacji ściany wschodniej plebanii.

Po otrzymaniu odpowiednich pism i pozwoleń na prace remontowo – konserwatorskie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, rozpoczął się w końcu długo oczekiwany remont naszej plebanii. Wygląd zewnętrzny plebanii,szczególnie od strony północnej, straszył swym widokiem. Prace budowlane prowadzi wyspecjalizowana firma z uprawnieniami konserwatorskimi. Pierwszym etapem prac remontowych jest skucie starego tynku, odwilgocenie budynku i położenie…

Z przyjściem wiosny nastąpiło przyspieszenie prac renowacyjnych związanych z elewacja kościoła.  Obecnie trwają prace konserwatorskie związane z odnowieniem cegły  na frontowe kościoła.  Zaawansowane są prace związane z naprawą murów kościoła.  Prace będą polegać  między innymi na rekonstrukcji ubytków muru i położeniem nowych spoin. Powyższe  prace są pracochłonne. W najbliższym czasie do pracy przystąpią  tynkarze.

Po przerwie związanej z porą roku i złymi warunkami atmosferycznymi, przystąpiliśmy ponownie do remontu kościoła. Obecne prace związane są z zbijaniem starego tynku na kościele, piaskowaniem i czyszczeniem ścian kościoła.  Powyższe prace potrwają do wiosny.

Po otrzymaniu pozwolenia, na prace renowacyjne od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, przystąpiliśmy do  remontu kościoła. Pierwszym etapem remontu kościoła była wymiana okien a następnie renowacja witraży. Witraże zostały poddane renowacji w Krakowie w Pracowni Witraży i Szkła pana Ryszarda Łobody. Obecnie przystąpiliśmy do renowacji elewacji kościoła. Zostały postawione rusztowania wokół kościoła od strony południowej i…

Rudawa, wrzesień 2016 roku „(…) Stąd od dziewięciu wieków strugą nieustanną Płyną ku rajskim wzgórzom modlitwy i żale. Wszystko co duszę cieszy i co serce pali (…)”   Drodzy Parafianie, Nasza parafia może poszczycić się wielowiekową tradycją, należy do grona najstarszych parafii w Polsce. Już od ponad dziewięciu wieków wspólnota chrześcijańska gromadzi się, by wielbić…

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: