„Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechu uwolnieni”.

(2 Mach 12, 46)

+ Modlę się, bo pamiętam +

Stanisław Grzybek
*10.04.1927
+07.01.2016

Ludwika Jarząbek
*31.10.1929
+05.01.2016

Zofia Kuflik
*06.02.1925
+08.01.2016

Wiesław Głogowski
*21.09.1960
+15.01.2016

Renata Kowalik
*14.04.1960
+31.01.2016

Krzysztof Piwowoński
*12.08.1951
+08.02.2016

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, + prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych* dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez naszego Pana.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: