Po otrzymaniu pozwolenia, na prace renowacyjne od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, przystąpiliśmy do  remontu kościoła. Pierwszym etapem remontu kościoła była wymiana okien a następnie renowacja witraży. Witraże zostały poddane renowacji w Krakowie w Pracowni Witraży i Szkła pana Ryszarda Łobody. Obecnie przystąpiliśmy do renowacji elewacji kościoła. Zostały postawione rusztowania wokół kościoła od strony południowej i…

Rudawa, wrzesień 2016 roku „(…) Stąd od dziewięciu wieków strugą nieustanną Płyną ku rajskim wzgórzom modlitwy i żale. Wszystko co duszę cieszy i co serce pali (…)”   Drodzy Parafianie, Nasza parafia może poszczycić się wielowiekową tradycją, należy do grona najstarszych parafii w Polsce. Już od ponad dziewięciu wieków wspólnota chrześcijańska gromadzi się, by wielbić…

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: