Tradycja obchodów „Złotych Godów” w gminie Zabierzów ma już swoją długą tradycję.Trwa od wielu lat. W tym roku uroczyste wręczenie medali „ Za długoletnie pożycie małżeńskie” odbyło się wyjątkowo późno, bo dopiero na przełomie nowego roku kalendarzowego, 29 stycznia br. Medale dla Czcigodnych Jubilatów przyznawane są przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. odprawioną w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie, koncelebrowaną przez ks. Józefa Iwulskiego z Kobylan, ks. Krzysztofa Burdaka proboszcza z Zabierzowa, ks. Andrzeja Badurę z Rudawy oraz ks. Jerzego Zubera z Balic. Wśród dostojnych uczestników uroczystości dało się zauważyć Jubilatów z naszej parafii: pp. Janinę i Stanisława Korbiel(Nielepice) i pp. Annę i Kazimierz Sarnek (Nielepice).

Podczas uroczystości księża obdarowali Jubilatów pamiątkowymi dyplomami, które wręczała Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Po Mszy Św. nastąpiła część oficjalna uroczystości wręczania odznaczeń w restauracji Va Bank w Zabierzowie. Życzenia i gratulacje Jubilatom złożyła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystyna Jędrzejowska i Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan. Z słowami uznania do obecnych zwrócił się również Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów Andrzej Krawczyk.

Po dokonaniu dekoracji, podczas której Jubilaci otrzymali kwiaty i drobne upominki, rozpoczął się występ grupy wokalno – teatralnej „ Contra” z Zabierzowa.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: