W dniach 16, 17 i 18 kwietnia 2016 roku w naszej parafii gościliśmy ks. bp. Jana Zająca /biskupa pomocniczego/, ponieważ w tych dniach odbywała się w Rudawie wizytacja kanoniczna. Biskup, jako ordynariusz diecezji, lub biskup pomocniczy, przybywa co pewien czas do każdej parafii na wizytację kanoniczną, aby umacniać wiernych w wierze i bliżej poznać członków wspólnoty parafialnej.Posługa Biskupa w czasie takiej wizytacji to między innymi  głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów, a także spotkania z całą wspólnotą parafialną. Wizytacji podlegają też zagadnienia życia religijnego, apostolskiego oraz administracyjno-gospodarczego.

Program wizytacji kanonicznej był bardzo bogaty. Ksiądz Biskup Jan rozpoczął ją w sobotę 16 kwietnia od  przybycia do Siedlca. Panie z Koła Gospodyń z Siedlca i Dubia przywitały dostojnego Gościa chlebem i solą. Nie zabrakło jak zwykle przy takich uroczystościach strażaków z OSP z Siedlca. O  godzinie 15.00  w kaplicy Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana została odprawiona Msza św. przez księdza Jana Olszewskiego tutejszego kapelana Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Okolicznościowe słowo wygłosił Ks. Biskup  Jan do zgromadzonych mieszkańców Siedlca. Na zakończenie Mszy św. udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Następnie spotkał się z siostrami mieszkającymi w Siedlcu.

Kolejnym punktem wizyty biskupiej była wspólnota parafialna z Brzezinki. Zacnego Gościa powitali Pan Sołtys, Jan Szczepański, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich i dzieci. Jedna z dziewczynek powiedziała: To przejaw Bożej troski, że odwiedza nas dzisiaj Biskup krakowski. Ksiądz Biskup wraz Księdzem Krzysztofem o godzinie 16.30 sprawował Mszę św. W homilii zwrócił uwagę na konieczność podążania za pasterzami Kościoła, bo tylko oni mogą doprowadzić wiernych do osiągnięcia zbawienia. Po rozesłaniu wiernych udzielił wszystkim uczestniczącym w Eucharystii indywidualnego błogosławieństwa.

Bicie dzwonów przy kościele w Rudawie o 17.53 oznajmiło wszystkim parafianom, że obecny jest pośród nas oczekiwany Gość. (Wówczas to skończyła się burza). Przy głównym wejściu do świątyni powitały Księdza Biskupa Panie z Koła Gospodyń Wiejskich (przemawiała Pani Maria Hrabia) i przedszkolaki.

Tam też nastąpiło symboliczne przekazanie Biskupowi kluczy do kościoła. Następnie Ksiądz Biskup Jan został uroczyście wprowadzony do świątyni, gdzie modlił się chwilę przed Najświętszym Sakramentem. W kościele Ksiądz Proboszcz ponownie przywitał Gościa  a w imieniu parafian uczynił to także Pan Tomasz Drażniowski Przewodniczący Rady Parafialnej.

„ Ekscelencjo, Księże Biskupie! W imieniu wszystkich parafian, pragnę przywitać Księdza Biskupa – jak najgoręcej w progach naszej starej zabytkowej świątyni. Parafia Wszystkich Świętych w Rudawie należy do najstarszych parafii w całej diecezji krakowskiej, gdyż założono ją prawdopodobnie już w II połowie XI wieku. „Wejdź w progi tej świątyni stojącej wiekami – jak modlimy się w każdy czwartek na nowennie – Poświęconej biskupa Pełki pacierzami. Stąd, od dziesięciu wieków strugą nieustanną. Płyną ku rajskim wzgórzom modlitwy i żale. Wszystko co duszę cieszy i co serce pali”. Drogi Biskupie Janie! Ostatnia wizytacja kanoniczna odbyła się w naszej wspólnocie w 2009 roku i była przeprowadzona przez Księdza Biskupa Józefa Guzdka.  Ja posługę duszpasterską w parafii rozpocząłem w lipcu 2011 roku. Z parafii Wszystkich Świętych pochodzi obecnie 9 księży i 1 brat zakonny w Zakonie oo. Dominikanów. Cieszy fakt, iż w ciągu ostatnich czterech lat zostało wyświęconych 2 księży diecezjalnych a w Seminarium Krakowskim do kapłaństwa przygotowuje się kolejny nasz alumn pochodzącej z naszej wspólnoty ( … ) Ekscelencjo! Od samych początków Kościoła apostołowie odwiedzali wspólnoty chrześcijańskie: głosili im Ewangelię, umacniali ich wiarę, podtrzymywali na duchu prześladowanych, odwiedzali chorych, pocieszali smutnych, wskazywali drogę zagubionym i wspólnie się modlili. Wspaniały przykład apostolskiej  troski daj nam szczególnie św. Jan Paweł II. Dziś, jako następca apostoła z tą samą posługą przybyłeś do nas. Chcemy z otwartym sercem przyjąć Twoją posługę. Prosimy Boga, aby wydała ona błogosławione owoce w naszym życiu. Szczęść Boże w apostolskim trudzie!”.

Po oficjalnym przywitaniu rozpoczęła się uroczysta Msza Św. pontyfikalna połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania 40 kandydatom z klas III-cich  gimnazjum ze Szkoły w Rudawie. Sprawowali ją Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Zając, Ksiądz Proboszcz Andrzej Badura i Ksiądz Andrzej Sasuła, proboszcz z Radwanowic, Ksiądz Sebastian Baster tutejszy rodak.

Po Mszy św. na plebanii miało miejsce spotkanie Biskupa z Księżmi z dekanatu Krzeszowice.

W niedzielę Ksiądz Biskup był obecny (niemalże) na każdej Mszy Św., głosił Słowo Boże i udzielał indywidualnego błogosławieństwa małżonkom, rodzinom i osobom samotnym. W tym dniu Msze Św. pontyfikalne sprawował o 9.30 i o 18.00. Msza Św. o 9.30 z powodu awarii była odprawiana przy blasku świec, a nagłaśniały ją mikrofony bezprzewodowe.

Po jej zakończeniu Biskup Jan spotkał się na salce na organistówce z grupami: Domowym Kościołem i wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży.

Na Mszę św. o 11.00 przyszło wiele młodych małżeństw wraz z dziećmi. W homilii opartej o znak Ksiądz Mirosław ukazał najmłodszym, że Jezus jest najlepszym Pasterzem, gdyż troszczy się o każdego z nas. Na zakończenie tej Mszy św. Biskup skierował swoje słowo do wiernych i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

 

Później spotkał się z: Liturgiczną Służbą Ołtarza, Oazą Dzieci Bożych, Oazą Młodzieżową, Żywym Różańcem dzieci i młodzieży i Scholą.Już na początku spotkania zaznaczył, że nie chce być traktowany jako obcy, ale jako swój. Wyraził radość z przybycia dużej liczby osób. Prosił wszystkich, aby trwali przy Kościele i w Nim odkrywali swoje powołanie.

Po południu o godzinie 13.30 Ksiądz Biskup spotkał się z wiernymi w Nielepicach. Został powitany przez Pana Sołtysa Stanisława Dama, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich i dzieci ze Szkoły Podstawowej. Na Mszy Św. wygłosił homilię, w której zaznaczył, że każdy człowiek chce, aby okazywano mu miłosierdzie, dlatego konieczne jest, aby sam umiał być miłosierny.

O 15.00 Biskup Jan dotarł na cmentarz parafialny, aby w Koronce do Bożego Miłosierdzia polecać Bogu tych, którzy przekazali nam wiarę i poprzedzili nas w wędrówce do nieba. Po zakończeniu wspólnej modlitwy podziękował Różom Różańcowym i Kręgowi Biblijnemu za sumienną modlitwę w intencjach Kościoła. Po udzieleniu błogosławieństwa wraz z Księżmi z parafii modlił się nad mogiłami księży spoczywających na tutejszym cmentarzu.

Ważnym wydarzeniem wizytacji biskupiej było przewidziane spotkanie z wielodzietną rodziną na Sowiarce. Ksiądz Biskup został przywitany z wielką serdecznością w progach domu przez Państwo Urszulkę i Grzegorza Zięba. Podczas spotkania przy stole czuło się radosną atmosferę panującą w odwiedzanej rodzinie.

O godzinie 17.00 na plebanii z Księdzem Biskupem spotkała się Rada Parafialna. Hierarcha w imieniu Kościoła wyraził swą wdzięczność wszystkim członkom Rady za ich pomoc w prowadzeniu parafii i podejmowaniu działań duszpasterskich. Zaznaczył, że Rada jest głosem doradczym Księdza Proboszcza.

O godz. 18:00 odbyła się Msza święta. Po Mszy świętej odbyło się oficjalne pożegnanie Biskupa Jana przez Księdza Proboszcza.

W poniedziałek Biskup Jan udał się z wizytą do Szkół mieszczących się na terenie naszej Parafii a także do Domu Sióstr Służebniczek. W tym dniu ksiądz Biskup nie zapomniał o chorych w naszej parafii.

W ostatnim dniu wizytacji Dostojny Gość spotkał się najpierw z chorymi w Nielepicach. Odwiedził Panią Marię Nidecką, jedną z najstarszych parafianek/ 92 lata / a także sparaliżowaną od dłuższego czasu Panią Danutę Baster.

Podziękował domownikom za miłość i serce wkładane w codzienną opiekę na chorymi. Chorzy nie kryli wzruszenia i łez. Było to zapewne jedno z najpiękniejszych spotkań Biskupa podczas wizytacji.

Następnie o godzinie 10.30 Ksiądz Biskup Jan przybył do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Nielepicach. Oczekiwany Gość został przywitany bukietem kwiatów przez uczniów tutejszej szkoły. Następnie odbyła się okolicznościowa akademia. W krótkim przedstawieniu uczniowie przedstawili historię Światowych Dni Młodzieży. Pobyt w Szkole zakończył się wspólnym spotkaniem z nauczycielami w gabinecie Pani Dyrektor Elżbiety Koźbiał.

 

Kolejnym punktem wizytacji było nawiedzenie Domu Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Rudawie. Przedszkolaki z ochronki przygotowały program artystyczny o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim. Atmosfera radości udzieliła się wszystkim. I był śpiew i taniec/ nawet z biskupem/. Ksiądz Biskup Jan udzielił wszystkim osobistego błogosławieństwa Bożego. Spotkanie zostało zakończone modlitwą w kaplicy domowej.

Następnie udaliśmy się do Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie, aby spotkać się z Dyrekcją i nauczycielami. Powitała Biskupa Jana młodzież gimnazjalna oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej. Na koniec głos zabrała Pani Dyrektor Jadwiga Kołodzińska, która opowiedziała Biskupowi o tym, co dzieje się w szkole.

 

Po wyjściu ze Szkoły Ksiądz Biskup wraz Księdzem Proboszczem i Księżmi wikariuszami udali się do Siedlca do Sióstr Duszy Chrystusowej na spotkanie.

Po drodze wstąpili do domu Państwa Wawrzon w Pisarach. Biskup chciał zobaczyć mieszkającego tu Bartka, który porusza się na wózku inwalidzkim i jest zdany na opiekę Rodziców.

Wizytacja kanoniczna zakończyła się oficjalnie po kontroli ksiąg parafialnych. Ksiądz Biskup odcisnął w każdej z nich swoją pieczęć, a tym samym stwierdził, że każda z nich jest prowadzona prawidło.

 

Pragniemy złożyć Księdzu Biskupowi serdeczne podziękowania za obecność wśród nas. Dziękujemy za spotkania z zespołami i grupami modlitewnymi, za spotkania z młodzieżą i dziećmi, za spotkania z katechetami i nauczycielami, za słowo pasterskie skierowane do każdego z nas podczas tych spotkań i niedzielnej mszy świętej. Szczególnie dziękujemy za modlitwę w naszej intencji. Dziękujemy za cały trud kanonicznej wizytacji naszej parafii!

 

 

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: