W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca br. Kościół przeżywał Dzień Świętości Życia. Ten dzień był dobrą okazją, by zatroszczyć się o życie najbardziej bezbronnych dzieci; poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi śmierć.
Podczas Mszy św. wieczornej została podjęta po raz kolejny w naszej parafii akcja Duchowej Adopcji Dziecka. Przed Mszą św. został odmówimy różaniec w intencji osób podejmujących to duchowe zobowiązanie.
Duchowa Adopcja powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Jest – modlitwą w obronie poczętego życia – osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu Pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Imię dziecka zna jedynie Pan Bóg. Duchową Adopcję rozpoczynamy od złożenia uroczystego przyrzeczenia. Można je złożyć Panu Bogu w dowolnym dniu w roku ale tradycją staje się podejmowanie jej w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25.III), wtedy zakończenie modlitwy przypada w Boże Narodzenie. Duchowa Adopcja trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej radosnej, światła, bolesnej, chwalebnej (Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwałą Ojcu) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki i jego rodziców:
„Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę daj jego rodzicom miłość i odwagę aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: