100 lat życia ( jeden wiek ) ukończyła pani Maria Nidecka mieszkanka Nielepic. Ta niecodzienna rocznica była okazją do spotkania w dniu 31 stycznia br. w rodzinnym gronie, złożenia Dostojnej Jubilatce pełnych serdeczności życzeń i odśpiewania tradycyjnej pieśni, tym razem wyjątkowo zaczynającej się od słów „dwieście lat”. O jubilatce pamiętali Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Zabierzów Krystyna Jędrzejowska, które wręczyły pani Marii bukiet kwiatów i okolicznościowy upominek. Nie zapomniały o drogiej jubilatce panie z Klubu Seniora działającego w Nielepicach w osobach pani Stanisławy Jaworskiej  i Anny Zając. Wśród obecnych nie zabrakło Proboszcza Rudawy księdza Andrzeja Badury. Dostojnej Jubilatce zostały odczytane listy gratulacyjne podpisane przez Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewodę Małopolskiego.

 

Urodziła się w ubiegłym wieku. Jak nikt inny, nasza jubilatka może się pochwalić, że przeżyła objawienia Matki Bożej w Fatimie, I wojnę światową, wybuch II wojny światowej, lot człowieka na księżyc, obalenie komunizmu, powstanie Solidarności i wybór kilku papieży na Stolicę Piotrową w Rzymie.  I to wszystko dokonało się za życia pani Marii. Przyszła na świat 31 stycznia 1917 roku na Śląsku w Czerwonce. Do I Komunii św. przystąpiła w 1925 roku. 15 lutego 1936 roku poślubiła porucznika Rudolfa Cieślara, zamordowanego w kwietniu 1940 roku w Katyniu. Ponownie wyszła za mąż 26 września 1948 roku. Jej drugim mężem był żołnierz AK Henryk Nidecki. Urodziła dwóch synów ( Ryszarda i Czesława) i córkę Elżbietę. Dochowała się 7 wnucząt, 6 prawnucząt i 2 praprawnuczki. Do 2013 roku mieszkała w Nowej Hucie w parafii Matki Bożej Częstochowskiej. W czasie wizyty kanonicznej w ubiegłym roku jubilatkę odwiedził J.E. Ks. Bp Jan Zając.

 

Czcigodna Jubilatko!!! Dzisiejsza uroczystość to okazja niecodzienna i doniosła. Niewielu z nas ma możliwość obchodzenia setnych urodzin. Sto lat, to czas, który dla większości z nas, zwłaszcza na początku życiowej drogi, wydaje się nie do osiągnięcia, to czas w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości. Dane było Pani Marii przeżyć cały wiek w naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nim związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu, życzymy dużo zdrowia i miłości osób najbliższych.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: