Uroczystości rozpoczęliśmy od Mszy Świętej polowej o godzinie 16.00 podczas, której w swojej homilii Ks. Prof. Andrzej Zwoliński przypomniał historię Rudawy z początku XX w., założenie Rudawskiej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz postać Ks. Józefa Łobczowskiego, który się do tego przyczynił. Po Mszy udaliśmy się na Rynek przed nowy budynek Rudawskiego Centrum Kultury gdzie odbyło się jego poświęcenie wraz z płytą rynku, nowym wozem oraz sztandarem. W uroczystościach wzięły udział licznie zgromadzone jednostki OSP, przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej oraz mieszkańcy Rudawy i okolicznych miejscowości.

Niedziela była drugim dniem Święta Rudawy a zarazem dniem Odpustu ku czci św. Anny. Na uroczystej sumie o godzinie 11:30 ks. prof. Andrzej Zwoliński obchodził swój jubileusz 40 lat kapłaństwa. W homilii Ks. Rafał Borowiejski przybliżył życiorys Jubilata zwracając szczególną uwagę na jego wytrwałą służbę Kościołowi i drugiemu człowiekowi. W Mszy św. wzięli także udział Księża pochodzący z naszej parafii. Po Mszy św. parafianie złożyli ks. Andrzejowi życzenia. Pogoda nie dopisała, padał deszcz zarówno w pierwszym jak i w drugim dniu, stąd frekwencja mieszkańców Rudawy na przygotowanych atrakcjach była niewielka.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: