W ostatnią niedzielę stycznia, 28.01.2018 r. o godz.15.00  odbyło się na plebanii spotkanie opłatkowe grup parafialnych: Żywego Różańca, Kręgu Biblijnego, Zespołu Charytatywnego, Rady Parafialnej z  duszpasterzami pracującymi na parafii.

Była wspólna modlitwa, łamanie się opłatkiem, życzenia i plany na nowy rok pracy duszpasterskiej.

Następnie Ks. Proboszcz złożył zebranym najserdeczniejsze życzenia. Ponadto wyraził swoją wdzięczność  za zaangażowanie grup modlitewnych w życie parafii.  Po czym były radosne chwile dzielenia się opłatkiem i słodki poczęstunek. Oczywiście nie zabrakło wspólnego  śpiewu kolęd ( z pomocą śpiewników i … okularów).

 

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: