W sobotę, 1 grudnia 2018 roku, w przeddzień Adwentu Seniorzy z Niegoszowic spotkali się na tegorocznym Dniu Seniora. Najstarsi mieszkańcy Niegoszowic licznie wypełnili świetlicę środowiskową, aby w atmosferze zabawy andrzejkowej, cieszyć się radością wspólnego spotkania.

Czcigodnych Seniorów przywitał sołtys Niegoszowic Pan Edward Machlowski. Wśród gości dostrzec można było Pana Bartłomieja Stawarza Vice Wójta Zabierzowa, Panią Alicję Wójcik Vice Przewodniczącą Powiatu Krakowskiego. Nie zabrakło osoby ks. Proboszcza parafii Rudawy, któremu zostały złożone życzenia z okazji imienin. Seniorzy zaśpiewali gromkie Sto lat!!! Zabawę Drogim Seniorom uświetnił występ kabaretu AA z Zabierzowa.

Życzymy zdrowia i pogody ducha naszym Seniorom.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: