13 maja br.  Wicemarszałek Łukasz Smółka spotkał się w Czernej z beneficjentami konkursów „Ochrona zabytków Małopolski 2019” i „Kapliczki Małopolski”, wręczając symboliczne czeki na dofinansowanie zadań.

Sejmik Województwa Małopolskiego, podjął decyzję o przyznaniu w tym roku 83 dotacji na realizację zadań obejmujących prace remontowo-konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz 77 dotacji na konserwacje zabytkowych kapliczek. Wśród szczęśliwych podmiotów znalazła się także parafia Rudawa.

Beneficjenci z powiatów krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego i wielickiego oraz miasta Kraków spotkali się w Domu Pielgrzyma klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej.

Dzięki systematycznym i programowym działaniom samorządu województwa małopolskiego, w odpowiedzi na wnioski właścicieli obiektów zabytkowych, udało się przywrócić dawny blask wielu cennych dzieł architektury murowanej i drewnianej, polichromii ściennych, rzeźb, obrazów, rzemiosła artystycznego i zabytkowych kapliczek. W sumie w latach 1999-2019 środki finansowe z budżetu województwa małopolskiego na ochronę zabytków osiągnęły poziom prawie 61 mln zł.

Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza konserwacja i remonty obiektów zabytkowych, są jednym z priorytetowych działań samorządu województwa małopolskiego. Wynika to przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności i troski o ich zachowanie i przekazanie następnym pokoleniom spuścizny jaką pozostawili po sobie nasi przodkowie.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: