Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

19 listopada br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach biskupi polscy pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza, arcybiskupa, metropolity krakowskiego, uroczyście odprawili Mszę Św. połączoną z aktem osobistego powierzenia się Jezusowi Chrystusowi, Królowi i Panu wszechświata. Witając przybyłych wiernych Arcybiskup krakowski, powiedział: Pragniemy dziś świadomie i uroczyście, osobiście i zbiorowo przyjąć Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Pragniemy wyrazić Mu wdzięczność za Jego niezmienną wierność, za miłosierną miłość Jego Serca.  W homilii biskup Andrzej Czaja, ordynariusz opolski, mówił: Nie jest naszym zadaniem ogłaszać Chrystusa Królem, lecz uznać Jego panowanie i poddać się Jego Prawu, Jego woli i zbawczej władzy, zawierzyć i poświęcić Mu naszą Ojczyznę i cały naród, nas samych i nasze rodziny. Przybyliśmy więc, by ugiąć kolano i wyznać z wiarą, że Jezus jest naszym Królem, Panem i Zbawicielem, a nawet więcej, chcemy Go przyjąć za Króla i Pana.

Podczas Eucharystii 100 tys. wiernych wraz z wykonawcami najwyższej władzy państwowej w Polsce, Panem Prezydentem Andrzejem Dudą i Panią Premier Beatą Szydło, dziękowali Bogu za wszelkie otrzymane łaski w kończącym się Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Bożego oraz za 1050 lat chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie.

Po Mszy Św. przed wystawionym na ołtarzu Najświętszym Sakramentem abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, odczytał jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Zawarte w nim przyrzeczenia powtarzali wszyscy wierni, zawierzając siebie, swoje życie Chrystusowi Królowi i Panu Wszechświata.

Akt ten został powtórzony we wszystkich kościołach i kaplicach naszej ojczyzny, w niedzielę 20 listopada. Była to okazja, aby każdy człowiek mógł wyznać, że jego Panem i Królem jest Jezus.

Wierni w naszej parafii przygotowali się do tego wydarzenia poprzez nowennę. Począwszy od czwartku 10 listopada, po wieczornej Mszy Św. przy wystawionym Najświętszym Sakramencie śpiewaliśmy pieśń Króluj nam Chryste, a następnie kapłan odczytywał modlitwę intronizacyjną i w imieniu wspólnoty powierzał Chrystusowi poszczególne aspekty życia naszych rodaków i prosił Go, aby przebaczył nam to, co było złe w naszym życiu osobistym i społecznym. Przed błogosławieństwem końcowym śpiewaliśmy Chrystus wodzem, Chrystus królem…

W niedzielę po każdej Mszy Św. przed wystawionym Najświętszym Sakramencie wołaliśmy do Chrystusa słowami Aktu:

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

 • W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!
 • W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
 • W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
 • W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
 • W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
 • W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

 • Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

 • Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: