– Siły nasze (…) musimy czerpać z Eucharystii – mówił do kapłanów abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czartek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Wielki Czwartek jest dniem dziękczynienia miłosiernemu Bogu za dar kapłaństwa oraz Eucharystii. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w Wielki Czwartek, 29 marca 2018 r. o 10:00 została odprawiona Msza Krzyżma Świętego pod przewodnictwem abp Marka Jędraszewskiego, w czasie której poświęcone zostały oleje do sprawowania sakramentów świętych. Eucharystię koncelebrowali kapłani z całej archidiecezji. Przybywa także z nimi młodzież oraz Liturgiczna Służba Ołtarza.

Metropolita krakowski w wygłoszonej homilii przypomniał, że każdy kapłan jest namaszczony i napełniony Duchem Świętym, co wynika z modlitwy konsekracyjnej.  Jesteśmy, drodzy bracia w kapłaństwie, głęboko i ostatecznie, bo na całą wieczność, wpisani w zbawcze dzieło Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Każdy z nas może odnieść do sobie słowa proroka Izajasza, które przyjął także odniesieniu do siebie Jezus Chrystus: „Posłał mnie, abym ubogim niósł Dobrą Nowinę”.

(…) I stąd nasze zadanie: głosić Ewangelię w porę i nie w porę, mając świadomość, że każdy z nas musi mieć w sobie dość mocy i jednoznaczności, by powtórzyć za św. Pawłem Apostołem „biada mi, jeśli bym nie głosił Ewangelii.”

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: