„Pamiętaj i bądź świadkiem…”
To było dokładnie 75 lat temu… Szalejąca burza i ulewa uśpiły czujność mieszkańców Radwanowic. Nocą z 20 na 21 lica 1943 roku nawet młodzież partyzancka ukrywająca się po lasach od wielu tygodni wróciła do domów. Właśnie wtedy po burzy drogami spływającymi błotem przyjechali Niemcy i urządzili pacyfikację wioski. Bestialsko zamordowali 30 mieszkańców.
Nie wielu jest już pozostało świadków tego strasznego mordu mieszkańców Radwanowic. Z każdym rokiem ubywa ich, dołączając do tych, którzy oddali życie za Ojczyznę.
W przeddzień tych wydarzeń została odprawiona w Rudawie uroczysta Msza św. w intencji zamordowanych parafian Rudawskich. Mszę św. koncelebrowali: ks. proboszcz Andrzej Badura, ks. profesor Andrzej Zwoliński i ks. Janusz Zwoliński misjonarz, pracujący obecnie w Grecji. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Andrzej Zwoliński.
W kazaniu kaznodzieja przypomniał tamte tragiczne lipcowe wydarzenie, jak i zwrócił uwagę, że odchodzą do Boga ostatni świadkowie tamtej tragedii. Podkreślił w słowie, że dzisiaj my potomkowie pomordowanych jesteśmy odpowiedzialni za pamięć i prawdę tamtych wydarzeń. Pamiętaj i bądź świadkiem – jak zaznaczył kaznodzieja – to nasze wspólne zadanie, aby prawda tamtych wydarzeń nie została zapomniana.
Po Mszy św. uczestnicy Eucharystii udali się w procesji na cmentarz, aby pomodlić się przy grobie pomordowanych naszych parafian. Na zakończenie modlitwy został odczytany apel zabitych.
Główne uroczystości związane 75 r. tych wydarzeń odbyły się nazajutrz w Radwanowicach z udziałem władz Gminy Zabierzów, Urzędu Marszałkowskiego, Honorowej Kompanii Wojska Polskiego oraz orkiestry Wojska Polskiego.
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niech im świeci…”

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: