Dnia 13 maja 2017 roku odbyło się poświęcenie kapliczki z Matką Bożą Fatimską w Nielepicach w setną rocznicę objawień fatimskich. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii Rudawa ks. kanonik Andrzej Badura. Na uroczystość poświęcenia przybyli liczni mieszkańcy Nielepic i parafii Rudawa. Wśród zgromadzonych były róże z Nielepic oraz nowo powstała róża męska. Na uroczystość przybył również organista z Rudawy.
Fundatorami kapliczki są Danuta i Adam Baster oraz ich córka Krystyna Kmiotek z mężem Damianem. Kapliczka została wybudowana jako wotum wdzięczności Panu Bogu za pomoc przy opiece nad chorą Danutą Baster, wobec której choroby medycyna była bezradna. Przy budowie kapliczki pomagali: sołtys Nielepic Stanisław Dam, Zbigniew Kasprzyk, Adam Mucha.
Nad kapliczką z Matką Bożą Fatimską między lipami jest krzyż murowany postawiony przez Józefa i Marię Baster w 1964 roku. Pomagali im Stanisław Rudzki i Władysław Mazur. Adam Baster pamięta, że w miejscu tego krzyża stał wcześniej dębowy krzyż, a na nim były wyrzeźbione obcążki, drabiny i gwoździe. Krzyż ten wybudowała hrabina Potocka z Krzeszowic. W 1999 roku Maria Baster oraz Danuta i Adam Baster ufundowali ogrodzenie metalowe wokół krzyża, które wykonali Czesław Rudzki i Henryk Mazur.  W 2009 roku anonimowa osoba przyniosła popiersie Jana Pawła II, które zostało umieszczone przy krzyżyku na betonowym cokole.

 

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: