1 maja 2021 r., odbył się w Dzianiszu pogrzeb, ks. kanonika Ludwika Wąchala – seniora Rudawskich kapłanów. Eucharystii pogrzebowej przewodniczył ks.bp Jan Zając w otoczeniu licznie zebranych kapłanów przy ołtarzu. Słowo okolicznościowe wygłosił ks. Infułat Stanisław Olszówka, kolega rocznikowy. Przypomniał piękne karty z życia zmarłego ks Ludwika, które pozostawił w sercach swoich parafian i dziełach gospodarczych, które pozostały śladem jego długiej duszpasterskiej pracy. Na zakończenie Eucharystii w wzruszających słowach swojego „dobrego pasterza” pożegnali w przedstawiciele parafii i wójt Gminy Kościelisko. Ciało zmarłego ks. Ludwika spoczęło na parafialnym cmentarzu.

Ksiądz Ludwik Wąchal urodził się 2 kwietnia 1939 r. w Rudawie. Sakrament chrztu świętego otrzymał w Białą Niedzielę 16 kwietnia w kościele pw. Wszystkich Świętych. Był drugim w kolejności synem Piotra i Magdaleny z domu Baster. Najstarszym był Stanisław, a najmłodszym Andrzej. W roku 1958 po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do seminarium duchownego w Krakowie. Święcenia subdiakonatu otrzymał 24 listopada 1963 r. prawdopodobnie z rąk bp Juliana Groblickiego. Święceń kapłańskich udzielił mu natomiast 21 czerwca 1964 r. arcybiskup Karol Wojtyła. Tydzień później ksiądz Ludwik odprawił swoją mszę prymicyjną w kościele w Rudawie. Na pierwszą placówkę został skierowany do parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie. Pełnił w niej posługę dwa lata, a następnie został przeniesiony do Nowego Targu do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na lata 1969-1971 przypada okres posługi w parafii pw. św. Wojciecha w Jeleśni. Po niej natomiast ksiądz Ludwik był wikarym w Oświęcimiu i Andrychowie. W roku 1976 został mianowany wikariuszem ekonomem, a następnie w roku 1982 proboszczem w parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Rajsku. W czasie jego posługi udało się rozpocząć budowę kościoła, o którą jego poprzednicy starali się od kilkudziesięciu lat. W roku 1985 ksiądz Ludwik Wąchal objął funkcję proboszcza w parafii Dzianisz, którą sprawował do momentu przejścia na emeryturę w roku 2004. Po tej dacie przebywał w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej jako rezydent. Dziesięć lat później świętował swój złoty jubileusz kapłaństwa i z tej okazji przyjechał do Rudawy. W kościele parafialnym, w uroczystość Wszystkich Świętych odprawił mszę świętą jako pamiątkę swojej pierwszej eucharystii odprawionej w tej świątyni przed 50 laty.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: