Dostrzegamy, że dni odchodzą bezpowrotnie, mijają niepostrzeżenie, jak niepostrzeżenie rośnie trawa, nagle okazuje się, że już urosła i obumarła. Jesteśmy coraz starsi, nawet jeśli, czujemy się młodzi.
Jako ludzie wierzący wiemy; że, „w świetle wiary, czas zyskuje znaczenie religijne. Chrystus jest Panem czasu. Każda chwila ludzkiego czasu pozostaje pod znakiem Odkupienia Chrystusa”. Mijający rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń: w Kościele, w Ojczyźnie, w naszej parafii, i zapewne w naszym życiu osobistym, rodzinnym.
I tak w naszej parafialnej księdze chrztów dokonaliśmy w tym minionym roku 50 wpisów, rok wcześniej 58. A więc mniej było chrztów. Choć kilkoro dzieci było ochrzczonych z poza parafii.
Sakrament małżeństwa przyjęło w naszej parafii tylko 14 par.
W mijającym roku do wieczności odeszło z naszej parafii 74 parafian. Zdecydowanie mniej niż ubiegłym roku.
Mistrz Eckhart powiedział, że: „Gdyby jedyną modlitwą, jaką odmówisz w życiu było słowo Dziękuję – to wystarczy. Panie Boże dziękuję!”

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: