ZAMKNIĘTE DRZWI ŚWIĘTE

20 listopada 2016 roku, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, dobiegł końca Rok Miłosierdzia w Kościele, który rozpoczął się 8 grudnia 2015 roku. W tym dniu Franciszek dokonał symbolicznego otwarcia Drzwi święte w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Ogłaszając Jubileuszowy Rok Miłosierdzia – papież Franciszek chciał – aby przyczynił się do pogłębienia wiary. Rok Miłosierdzia był czasem specjalnego darowania win. Przechodząc przez Bramę Miłosierdzia wierni mogli zyskiwać łaskę odpustu zupełnego.

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata papież Franciszek zamknął Drzwi święte w Bazylice św. Piotra, przez które przeszło w ciągu tych dwunastu miesięcy ponad dwadzieścia jeden milionów pielgrzymów. W związku z zamknięciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra Ojciec Święty wzywał do wzbudzania nadziei i dawania szansy innym. Prosił, abyśmy nigdy nie zamykali drzwi pojednania i przebaczenia.

„Bo, choć zamykają się Drzwi Święte, pozostaje otwarta dla nas na oścież prawdziwa brama miłosierdzia, którą jest serce Chrystusa. Z przebitego boku Zmartwychwstałego aż do końca czasów wypływa miłosierdzie, pocieszenie i nadzieja.”

W naszym kraju koniec Roku Miłosierdzia łączył się z zakończeniem Jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Z tej okazji we wszystkich kościołach Ojczyzny został odmówiony Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.

 

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: