W niedzielę stycznia, 20.01.2019 r. o godz.15.00 odbyło się na plebanii spotkanie opłatkowe parafialnych grup modlitewnych: Żywego Różańca, Kręgu Biblijnego, Zespołu Charytatywnego, Rady Parafialnej z duszpasterzami pracującymi na parafii.

Była wspólna modlitwa, łamanie się opłatkiem, życzenia i plany na nowy rok pracy duszpasterskiej.

Następnie ks. proboszcz złożył zebranym życzenia. Ponadto wyraził swoją wdzięczność za zaangażowanie grup modlitewnych w życie parafii. Po czym były radosne chwile dzielenia się opłatkiem i słodki poczęstunek. Oczywiście nie zabrakło wspólnego śpiewu kolęd ( z pomocą śpiewników i … okularów).

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: