„Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego do Boga który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby…”
Tymi słowami ministranci rozpoczynają modlitwę przed służeniem. W czasie Mszy Świętej mają niezwykle ważne zadanie do spełnienia. Pomagają kapłanowi w świętych czynnościach, swoją postawą ubogacają liturgię, pomagają ją lepiej przeżywać wszystkim wiernym zgromadzonym w kościele. W dniu 15 XII podczas Uroczystej Mszy Świętej o godz. 11.00 do grona ministrantów zostało przyjętych trzech kandydatów. Obrzęd miał miejsce po Ewangelii. Kandydaci zostali imiennie wyczytani przez Ks. Proboszcza , który przypomniał im o wielkim zaszczycie i odpowiedzialności, której dostępują. Następnie poświęcił strój liturgiczny, na znak że zostali dopuszczeni do służby ministranta. Na koniec ministranci złożyli przed całym zgromadzeniem swoje przyrzeczenia. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia otrzymali dyplomy i książeczki. Gratulujemy i życzymy wytrwałości aby święte czynności wypełniali pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: