Tradycji stało się zadość! Nauczyciele z kolędą na ustach przybyli na plebanię na tradycyjne spotkanie z „plebanem” rudawskim. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą w kościele. W „Godzinie Miłosierdzia” odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego, prosząc o błogosławieństwo Boże dla naszych nauczycieli i wychowawców. Druga cześć spotkania odbyła się przy stole na plebanii. Potkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem. Ks. Proboszcz podziękował nauczycielom na ręce Pani Dyrektor Jadwigi Kołodzińskiej za obecność i dobrą współpracę szkoły i parafii w dziele kształtowania serca i umysłu młodego człowieka w szkole.
Szczęść Boże!!!
© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: