Dnia 3 marca 2020 roku, 21 par małżeńskich z terenu gminy Zabierzów obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego,  czyli „Złote Gody” , a także pary małżeńskie, które  świętowały diamentowe jubileusze. Wśród  tych ostatnich znaleźli się nasi parafianie Państwo Janina i Stanisław Pogan.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, odprawioną w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie. Msza Św. koncelebrowana była przez ks. Krzysztofa Burdaka i ks. Andrzeja Badurę.

W jubileuszu wzięli udział: Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów Andrzej Krawczyk oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystyna Jędrzejowska. Po Mszy Św. wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Później nastąpiła część oficjalna uroczystości w restauracji przy ul. Rodziny Poganów w Zabierzowie.

Życzenia i gratulacje Jubilatom złożyła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystyna Jędrzejowska. Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan zwróciła się do wszystkich małżonków z najserdeczniejszymi życzeniami, podkreślając wielki podziw dla nich i wspaniałe świadectwo, jakie dają swoim życiem oraz odznaczyła Jubilatów medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Ze słowami uznania i życzeniami do obecnych zwrócił się również Wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Krawczyk.

Wszystkim obchodzącym jubileusz małżonkom życzymy jeszcze wielu lat wspólnego szczęścia. Aby trwali w miłości i wzajemnym szacunku. Niech będą przykładem dla wszystkich jak wspólnie przejść przez życie trwając w związku małżeńskim. Wszystkiego najlepszego!

Jubilaci, którzy w 2020 roku zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalami „Za Długoletnie pożycie małżeńskie”:

Marianna i Andrzej Babral Rudawa

Elżbieta i Marian Boguś Niegoszowice

Lucyna i Adam Klima Młynka

Janina i Stanisław Wróbel Niegoszowice

Barbara i Ryszard Seremak Nielepice

Janina i Stanisław Pogan Nielepice

Czcigodnym Jubilatom życzymy pogody ducha. Sursum corda.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: