Przybieżeli do Betlejem pasterze, 
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, 
chwała na wysokości, 
a pokój na ziemi.”
W niedzielę 6 stycznia br., w Uroczystość Objawienia Pańskiego, odbyło się tradycyjne kolędowanie mieszkańców Brzezinki. Tegoroczne kolędowe zostało ubogacone wystawieniem jasełek autorstwa Lucjana Rydla. Mieszkańcy Brzezinki wcielili się w rolę Heroda, diabła, żyda, Maryi i Józefa.
Wśród aktorów można było dostrzec nie tylko starsze pokolenie mieszkańców, ale także uczniów Szkoły Podstawowej. Nad wszystkim czuwali: p. Jarosław Węgiel i p. Eugeniusz Jaros. Wśród zaproszonych gości byli obecni: p. dyrektor Jadwiga Kołodzińska oraz ks. proboszcz Andrzej Badura.
Świetlica wypełniła się dosłownie do ostatniego miejsca. Spektakl oraz aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Po zakończeniu przedstawienia rozpoczęło się wspólne kolędowanie przy
akompaniamencie p. Eugeniusza. Śpiew roznosił się nad cała Brzezinką. Organizatorzy spotkania zaprosili na przyszłoroczne spotkanie kolędowe.

 

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: