W sobotę 28 stycznia 2017 roku arcybiskup Marek Jędraszewski uroczyście objął obowiązki pasterza krakowskiego Kościoła. W uroczystości, która odbyła się w Katedrze na Wawelu, uczestniczyła para prezydencka, premier rządu, przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwa i wierni. Na uroczyste objęcie katedry wawelskiej nowego metropolity krakowskiego przybyło około 100 biskupów wraz z nuncjuszem apostolskim arcybiskupem Salvatore Pennacchiem.

Ingres poprzedził dźwięk Dzwonu Zygmunta, który bije w najważniejszych dla Polski i Kościoła okolicznościach. Jak powiedział PAP ks. prof. Jacek Urban, historyk i dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej, był to 79 ingres biskupa Krakowa, a abp Marek Jędraszewski jest 14. biskupem Krakowa pochodzącym z Wielkopolski.

8 grudnia 2016 roku papież Franciszek przyjął rezygnację ks. kard. Stanisława Dziwisza z posługi metropolity krakowskiego w związku z ukończeniem 75 lat i mianował nowym metropolitą krakowskim abpa Marka Jędraszewskiego, dotychczasowego metropolitę łódzkiego.

Obrzęd objęcia archidiecezji krakowskiej przez nowego metropolitę rozpoczął się przy wejściu do Katedry. Wkraczający w towarzystwie m.in. kard. Stanisława Dziwisza i nuncjusza apostolskiego abp Salvatore Pennacchiniego abp Marek Jędraszewski ucałował krzyż, podany mu przez dziekana kapituły katedralnej bpa Jana Szkodonia, pokropił zebranych wodą święconą i uczcił relikwie świętych patronów przy Konfesji św. Stanisława. Następnie udał się do Kaplicy Najświętszego Sakramentu na modlitwę w ciszy.

Przy ołtarzu abpa Jędraszewskiego powitał kard. Stanisław Dziwisz: „Katedra Wawelska i Kościół Krakowski zapisują dziś nową kartę swych długich dziejów. Księże Arcybiskupie Marku – od dzisiaj Ty zaczynasz zapisywać tę nową kartę, a my ją będziemy zapisywać razem z Tobą” – powiedział kard., przywołując historię tego miejsca i poprzedników obecnego metropolity. „To Kościół żywy, dynamiczny, otwarty na współczesne problemy, zachowujący wierność nauczaniu Kościoła. To Kościół o wielkim potencjale ludzi zaangażowanych we wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach. To Kościół o wielkim potencjale całego prezbiterium naszej Archidiecezji oraz osób konsekrowanych. To Kościół młodych, którzy są naszą nadzieją. Ten Kościół, Księże Arcybiskupie Marku, od dziś jest Twoim Kościołem” – powiedział kard. Dziwisz do swojego następcy.

Podczas uroczystości przy ołtarzu głównym odczytana została bulla papieża Franciszka z 8 grudnia ubiegłego roku o mianowaniu abp. Marka Jędraszewskiego metropolitą krakowskim. Na ramiona metropolity nałożono haftowany perłami i złotą nicią Racjonał św. Jadwigi, zakładany na wyjątkowe uroczystości religijne przez arcybiskupów krakowskich.

W homilii abp Marek Jędraszewski mówił o tradycjach chrześcijańskich Polski, wspaniałej historii Katedry Wawelskiej, o swoich poprzednikach biskupach krakowskich oraz o krakowskich świętych. „Drodzy Bracia i Siostry – Księża Kardynałowie, Biskupi, Kapłani, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy – wszyscy tworzący Lud Boży Kościoła Krakowskiego, proszę Was z całego serca: podejmijcie wraz ze mną radosny trud głoszenia współczesnemu światu Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka” – zaapelował.

Następnie nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchini przekazał metropolicie pastorał – symbol władzy pasterskiej – i odprowadził do katedry, która jest symbolem urzędu biskupa diecezjalnego. Siedzącemu na katedrze abp. Jędraszewskiemu przedstawiciele duchowieństwa i wiernych złożyli homagium, czyli akt czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa.

W swojej homilii nowy metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski mówił o tradycjach chrześcijańskich Polski, wspaniałej historii Katedry Wawelskiej, o swoich poprzednikach biskupach krakowskich oraz o krakowskich świętych. „Drodzy Bracia i Siostry – Księża Kardynałowie, Biskupi, Kapłani, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy – wszyscy tworzący Lud Boży Kościoła Krakowskiego, proszę Was z całego serca: podejmijcie wraz ze mną radosny trud głoszenia współczesnemu światu Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka” – zaapelował w homilii.

Na zakończenie Mszy św. życzenia nowemu metropolicie złożyli polscy hierarchowie. Emerytowany prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej kard. Zenon Grocholewski życzył arcybiskupowi Jędraszewskiemu, by czerpał siłę z modlitwy. Przypomniał też, że następca kard. Dziwisza także czerpie z myśli Jana Pawła II. „Najważniejsze jest to, że ks. abp stał się entuzjastą myśli Jana Pawła II, stał się jej propagatorem w jej autentycznym wydaniu, którego źródłem jest pojęcie prawdy obiektywnej. Życzę ci, księże arcybiskupie Marku, tego samego, co życzyłem Janowi Pawłowi II, gdy został papieżem. Życzyłem mu wtedy, żeby miał odwagę realizować to, co rodzi się na modlitwie. Niech twoją siłą będzie Bóg” – podkreślał kard. Grocholewski.

Następnie arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, przypomniał nowemu metropolicie, jaka odpowiedzialność wiąże się z władzą biskupa. „Rząd dusz to sztuka nad sztukami, dlatego życzę tobie, czcigodny arcybiskupie Marku, byś był – jak tego pragnie św. Grzegorz Wielki – czysty w myśli, wybitny w działaniu, rozważny w milczeniu, pożyteczny w słowie, bardzo bliski każdemu współczuciem, ponad wszystko oddany rozmyślaniu. Byś przez pokorę był towarzyszem dobrze czyniących, a przez gorliwe dążenie do sprawiedliwości powstał przeciw występkom grzeszących. Biskup przecież „winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem (…), przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych”. I dodał: „Tak więc odtąd – razem z pozostałymi biskupami w Polsce – będziesz dalej uczestniczył w walce z niebezpieczeństwami dla życia wiary, co jest naszym chlebem codziennym: z sekularyzmem, relatywizmem, libertynizmem, skrajnym indywidualizmem w materii wiary, z postprawdą, z wszystkim, co sprzeciwia się Ewangelii. A cały twój wysiłek pasterski będzie zmierzał do jednego, tj. do budowania dojrzałej wiary twoich diecezjan. Do budowania spójnej, harmonijnej, przemyślanej wiary każdego pojedynczego ochrzczonego człowieka. Do tworzenia atmosfery zgodnego współżycia między religiami, kulturami i tradycjami”.

W imieniu Kościoła krakowskiego życzenia nowemu metropolicie złożył też bp Jan Szkodoń. Przypomniał kazanie, które Karol Wojtyła wygłosił podczas swojego ingresu w 1964 r.: „W jego przemówieniu możemy nie tylko poznać to, co przeżywa dziś ksiądz arcybiskup, ale możemy też poznać nasze zadania, jakie daje nam Najwyższy Pasterz Jezus Chrystus w dniu ingresu nowego biskupa. W 1964 r. w tej Katedrze Karol Wojtyła mówił: „Być pasterzem to znaczy umieć brać to wszystko, co wszyscy wnoszą, to wszystko scalać, ażeby z tego rosło dobro wspólne. I żeby w tym wspólnym dobru było dobro każdego, bo każdy ma swoje miejsce w planie Bożym”.

Bezpośrednio po uroczystości ingresu abp. Marka Jędraszewskiego w kapitularzu katedry wawelskiej emerytowany metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz uhonorowany został Orderem Orła Białego. Najwyższe odznaczenie państwowe ks. kard. Dziwisz otrzymał z rąk Andrzeja Dudy Prezydenta RP .

 

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: