Za kilka godzin rok 2017 przejdzie do historii. Pozostanie tylko wspomnieniem w historii. Odchodzący rok zmusza człowieka, a tym bardziej chrześcijanina, do refleksji i zastanowienia. Jaki był?  Czy też będzie rzutował na moją przyszłość?/…/ Dziś, gdy dane jest nam z łaskawości Boga przeżyć na modlitwie ostatni dzień 2017 roku, chcemy zanieść do Pana nieba i ziemi, słowa wdzięczności i powiedzieć „dziękuję”. Bo było nam dane wiele łask w tym roku i to nas zobowiązuje.

/…./ miniony rok upłynął nam razem ze św. Bratem Albertem. Gdyż – jak wiemy – rok 2017 został ogłoszony Rokiem św. Brata Alberta, przez Sejm Rzeczypospolitej, z racji jego 100. rocznicy urodzeń. Był poniekąd kontynuacją Roku Miłosierdzia. Albowiem miłosierdzie Boże konkretyzuje się w zawołaniu Brata Alberta, „trzeba być dobrym jak chleb”.

/…/ Warto sobie dzisiaj postawić pytanie; czy o tym pamiętałem? Czy żyłem na co dzień przesłaniem św. Brata Alberta? Czy byłem dobry, jak chleb dla mojej żony, męża, dzieci, sąsiada, kolegi z pracy?
/…/ Mijający rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń. I w Kościele, i w naszej Ojczyźnie, (choćby rządu Mateusza Morawieckiego) i w naszej parafii. Papież Franciszek odbył w tym roku kilka pielgrzymek poza Watykan. Umacniał naszą wiarę. I ciągle przypominał, nie tylko młodym – „abyśmy zeszli z kanapy” i podjęli działanie…. . Był w Fatimie. Uczestniczył w uroczystościach 100. rocznicy Objawień w Fatimie, kanonizował Franciszka i Hiacyntę Marto. W orędziu do pielgrzymów, głosił: „nigdy nie oddalajcie się od Matki. Nigdy nie oddalajcie się od Różańca”.

/…/ Dla naszej Archidiecezji Krakowskiej najważniejszym wydarzeniem – bez wątpienia – był ingres nowego Biskupa Krakowskiego Marka Jędraszewskiego. Od 28 stycznia pełni rolę Przewodnika Kościoła Krakowskiego. Zastąpił na stolicy biskupa Stanisława w Krakowie kard. Stanisława Dziwisza. Zapewne, najważniejszym wydarzeniem religijnym dla naszej parafii, jak i Kościoła w Polsce, był Akt Poświęcenia Kościoła Niepokalanemu Sercu Maryi. Niestety dla większości z nas nie zauważony. Wymienić tu warto rekolekcje wielkopostne. A także akcję „Różaniec do Granic”.

/…/ W tym roku po raz pierwszy w parafii odprawiliśmy nabożeństwo Fatimskie, z okazji 100. rocznicy objawień w Fatimie. Z tym wydarzeniem należy wspomnieć pielgrzymkę parafian do Fatimy. Warto także wspomnieć powstanie nowej róży Żywego Różańca w parafii. To pokazuje, jakiś wymiar życia duchowego naszej wspólnoty parafialnej. Zapewne, do tych wszystkich wydarzeń dopisać należałoby wydarzenia mojego życia. Listę spraw, które przyniosły mi sukces. W tym miejscu należałoby wspomnieć sukces rodaka z Rudawy, który z piłkarzami awansował na Euro w Rosji.
/…/ Ostatni dzień roku kalendarzowego, służy podsumowaniu, bilansowi.
Sakrament chrztu przyjęło 73 dzieci. W klasie trzeciej do Pierwszej Komunii Św. przystąpiło 67  dzieci. Sakrament Ducha Św. przyjęło 62 naszych młodych parafian z zamiarem bycia rycerzami, którzy wiarę będą mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć. Do ołtarza podążyło w tym roku 15 par, aby wspólnie układać sobie życie, zakładać nowe cząstki żywego, domowego Kościoła. Niech siłą dla nich ( i nas) – będzie niedzielna Msza św., a przede wszystkim częsta Komunia św. W kończącym się roku z naszej wspólnoty odeszło do Pana 69 osób. Niech Chrystus Pan obdarzy ich życiem wiecznym.
Do chorych z Komunią Św. udaliśmy się 158 razy.

/…/ Jak wiemy oprócz tego wymiaru czysto duchowego parafii, związanej z naszym życiem sakramentalnym, więzią każdego nas z Chrystusem, naszą osobistą świętością, pobożnością, parafia ma jeszcze jeden wymiar już czysto materialny.
/…/ W tym roku trwała kontynuacja remontu kościoła. Drugi rok. Udało się nam położyć nową elewację na kościele. Składam – w tym miejscu – szczególne wyrazy wdzięczności dla wszystkich parafian, za okazaną życzliwość, zrozumienie podjętych działań. I wsparcie tego dzieła ofiarą. Bez tej ofiarności nie dałoby się nic zrobić. Ponadto udało się zrobić:
1. Remont obiektu gospodarczego (garażu). Wykonanie nowego fundamentu, ścian, tynków wewnątrz, drzwi.
2. Wykonanie kolejnego chodnika na cmentarzu i naprawa dachu na kaplicy ks. Siedleckiego
3. Remont wieżyczki na kaplicy w Brzezince
4. .Renowacja obrazu
5. Remont pomieszczenia(piwnicy) na plebanii i założenie alarmu na plebanii

/…/ Drodzy Parafianie! W nadchodzącym nowym roku chcemy podjąć i wykonać dwa zadania. Myślę, że na dzień dzisiejszy najważniejsze. Pragniemy mianowicie (po rozmowach z Radą Parafialną) przystąpić do drugiego etapu prac związanych z remontem naszego kościoła. To zadanie jest poniekąd konsekwencją zakończenie pierwszego etapu związanego z renowacją elewacji kościoła. Pragniemy podjąć prace związane z izolacją murów kościoła (fundamentu) i odwodnienia terenu kościelnego. Powyższe prace zostaną podjęte na wiosnę. Na te zadania złożyliśmy (lub złożymy) stosowne wnioski o dotacje. Jeden wniosek o dotację już został złożony do Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury (fundusz Kościelny) w Warszawie o dofinansowanie w/w prac. Zobaczymy!!!! Będziemy także na wiosnę pisać odpowiednie pisma o dotację do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie na dalszy remont kościoła.
/…/ Drugim zadaniem, które pragniemy podjąć w Nowym Roku to jest kompleksowy remont zakrystii. Widzimy, jak wygląda. Potrzebuje nowej tablicy rozdzielczej, ( zamiana między innymi styczników na esy), podłączenie wody do zakrystii, nowe meble i gruntowny remont ścian.

/…/ Na zakończenie starego roku szczególne słowa wdzięczności kieruję:
Na pierwszym miejscu podziękowanie kieruję na ręce księży wikariuszy naszej parafii. Dziękuję za pomoc w pracy duszpasterskiej Ks. Mirosławowi i Ks. Krzysztofowi. Dziękuję pracownikom kościelnym: p. Kościelnemu, p. Organiście, p. Grabarzowi oraz Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii Świętej (p. Adam Figurny, p. Władysław Nęcka). Dziękuję Radzie Parafialnej (za wiele cennych uwag i za wspólną troskę o parafię i Kościół). Dziękuję osobom troszczącym się o wygląd i aktualizację strony internetowej.
Dziękuję wszystkim grupom modlitewnym w parafii, dziękuję rodzinom sprzątającym Kościół oraz włączającym się we wszelkie prace na rzecz kościoła i parafii.
Wszystkim parafianom zatroskanym o dobro duchowe i materialne naszej parafii i Kościoła – dziękuję za wszelkie ofiary pieniężne składane na potrzeby kościoła oraz za wszelką pomoc i dobre słowo – wszystkim za wszystko składam Bóg zapłać.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: