Tradycyjnie (4 grudnia) z okazji wspomnienia św. Barbary, patronki górników, są odprawiane w kościołach uroczyste Msze Św. w intencji górników.  W tym dniu,  szczególnie pamiętamy o nich. Jesteśmy z nimi.

W sobotę, (16 grudnia br.) zawitali do naszego kościoła parafialnego górnicy z kopalni Dubie. W intencji pracowników kopalni Dubie i zakładu Rudawa i ich rodzin została odprawiona Msza Św.  Przynieśli ze sobą figurę św. Barbary, która na zakończenie Mszy Św została poświęcona. Pragnęli w ten sposób podziękować Panu Bogu za kolejny rok pracy, prosząc swoją Patronkę o dalszą opiekę i pomoc.

W Polsce św. Barbara kojarzona jest przede wszystkim z górnictwem i z Górnym Śląskiem, gdzie jej obraz lub figura znajduje się w wielu kościołach i w domach, a przede wszystkim w kopalnianych cechowniach. Ale także święta Barbara jest patronką górników pracujących w kopalniach odkrywkowych kamienia.

Św. Barbaro – módl się za nami.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: