W czwartek, 13 czerwca 2019 roku, zostało odprawione kolejne nabożeństwo fatimskie w naszym kościele parafialnym.

Nabożeństwo rozpoczęło się uroczystą Eucharystią o godz. 20.00, której przewodniczył ksiądz Andrzej Badura. Mszę Św. odprawiał także ks. Robert Pochopień, który wygłosił okolicznościową homilię.

Kaznodzieja przypomniał uczestnikom nabożeństwa naukę odnośnie dogmatu wiary dotyczącego dziewictwa Maryi. Drugi dogmat maryjny w powszechnym nauczaniu Kościoła głosi, że Maryja bez uszczerbku dla swego cielesnego dziewictwa poczęła i porodziła Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, i po Jego narodzeniu pozostała dziewicą po kres życia ziemskiego. Prawda ta od początku żywo była broniona przez pasterzy Kościoła przed błędami w jego wnętrzu i przed zarzutami przeciwników spoza Kościoła. „Ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej”
Pierwszy z nich, o Boskim macierzyństwie Maryi, został ogłoszony przez sobór w Efezie w roku 431. Ojcowie soborowi potwierdzili istniejącą już wówczas wśród ludu wiarę, że Maryja jest Matką Boga (Theotokos), że Ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego, i który prawdziwie stał się Jej Synem według ciała, nie jest nikim innym jak wiecznym Synem Ojca, drugą osobą Trójcy Świętej (KKK 495). Jak to się stanie, skoro nie znam męża? – pyta Maryja w scenie zwiastowania.

Kościół przez wieki również szukał odpowiedzi na to pytanie. Na soborze Konstantynopolitańskim II wyznał: „rzeczywiste i trwałe dziewictwo Maryi”, także w zrodzeniu Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Narodzenie Chrystusa, głosił sobór, nie naruszyło jej dziewiczej czystości, lecz ją uświęciło (KKK499). Na pierwszym soborze laterańskim, który odbył się w 1123 r., ogłoszono oficjalnie naukę o nieustającym dziewictwie Maryi Panny. Liturgia Kościoła czci więc Maryję jako „zawsze Dziewicę” (Aeiparthenos).

Nabożeństwo zakończyło się procesją eucharystyczną wokół kościoła.

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: