13 października br. odbyło się w naszej parafii ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Na ostatnim nabożeństwie kaznodzieja zwrócił uwagę na zło, które coraz bardziej się w nas zakorzeniło i które powinniśmy również zwalczać poprzez spowiedź.
Dziękujemy wszystkim, którzy ubogacili tegoroczne nabożeństwa, a szczególnie ks. Jackowi za głoszone słowo, Różom Żywego Różańca za przygotowywanie rozważań modlitewnych i prowadzenie modlitwy różańcowej, Liturgicznej Służbie Ołtarza, Siostrom Służebniczkom a nade wszystko Wam, Drodzy Parafianie, za obecność i wspólną modlitwę podczas tegorocznych spotkań z Matką Bożą Fatimską

© Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie.
Dołącz do nas: